Stwórz sobie wymarzonego Firefoksa

Zrób to sam

Używanie skryptów Greasemonkey jest proste. Niestety, tych przeznaczonych do polskich serwisów internetowych powstało stosunkowo niewiele. Jeśli naprawdę chcesz zmienić wygląd lub działanie swojego ulubionego polskiego portalu, pozostaje ci zapoznać się z programowaniem w JavaScript i przygotować taki skrypt samodzielnie. Przed rozpoczęciem pracy warto wyposażyć system w edytor programistyczny: w zupełności wystarczy darmowy program, taki jak Notepad++. Pierwszy, bardzo prosty skrypt Greasemonkey spowoduje wyświetlenie komunikatu "Witam!".

Stwórz sobie wymarzonego Firefoksa

Tworzenie nowego skryptu rozpoczynamy od użycia opcji w Firefoksie: Narzędzia | Greasemonkey | Nowy skrypt.

Najpierw wybierz w Firefoksie opcję Narzędzia | Greasemonkey | Nowy skrypt. W oknie dialogowym podaj nazwę skryptu, lokalizację (może to być dowolny adres URL, który posłuży do identyfikacji), należy też podać, przy jakich witrynach skrypt ma być wykonywany (gwiazdka oznacza dowolną stronę). Po kliknięciu OK skrypt otworzy się w domyślnym edytorze. Jeśli nie ma przypisanego do Greasemonkey edytora, zostaniesz poproszony o wskazanie programu na dysku. Nowo utworzony skrypt będzie bardzo prosty:

// ==UserScript==
// @name     Pierwszy skrypt
// @namespace   http://mojastrona.pl
// @description  to tylko przykład
// @include    *
// ==/UserScript==