Stworzony dla biznesu

Nowa, piąta już wersja pakietu Fusion firmy NetObjects pozwala na łatwe i intuicyjne tworzenie złożonych serwisów internetowych. W przeciwieństwie do większości konkurencyjnych pakietów, pracując z Fusion, mamy pełną kontrolę zarówno nad wyglądem dokumentu, jak i jego treścią.

Nowa, piąta już wersja pakietu Fusion firmy NetObjects pozwala na łatwe i intuicyjne tworzenie złożonych serwisów internetowych. W przeciwieństwie do większości konkurencyjnych pakietów, pracując z Fusion, mamy pełną kontrolę zarówno nad wyglądem dokumentu, jak i jego treścią.

Site Manager ułatwia zarządzanie skomplikowanymi serwisami.

Site Manager ułatwia zarządzanie skomplikowanymi serwisami.

Już pierwszy rzut oka na Fusion 5 pozwala dostrzec pewne zmiany głównych elementów graficznego interfejsu użytkownika pakietu. Korzystanie z licznych opcji edytora nie powinno sprawić kłopotów nawet niezbyt doświadczonym webmasterom. Przygotowanie serwisu WWW składa się z kilku równorzędnych etapów: tworzenie i zarządzanie serwisem, edycja poszczególnych dokumentów i kontrola "ogólnego wyglądu" strony poprzez użycie tzw. styli. Definiując styl, określamy szatę graficzną dokumentów, wygląd tekstu (nowa wersja pakietu oferuje ograniczone wsparcie dla kaskadowych arkuszy stylów - CSS) i zachowanie elementów interaktywnych (np. przyciski czy pozycje menu).

Zarządzanie gotowymi szablonami i możliwość ich edycji znacznie ułatwia pracę nad dużymi witrynami, zdejmując z projektanta ciężar żmudnego wprowadzania poprawek w każdym dokumencie. Równie efektywne okazały się narzędzia do tworzenia dynamicznych witryn opartych na bazach danych - stosowane rozwiązania nie wymagają instalowania komponentów na serwerze HTTP - połączenie z bazą danych realizowane jest po stronie klienta. Bez problemu możemy także wzbogacić pro- jektowaną stronę o applet Javy, kontrolkę ActiveX czy skrypt reagujący na akcje użytkownika - we wszystkich wymienionych przypadkach program umożliwia wpisanie niezbędnych parametrów w wygodnym oknie właściwości.

Specjalnie dla webmasterów autorzy programu przygotowali stronę internetową NetObjects Online (korzystanie z niej wyma-ga aktywnego połączenia z Siecią) stanowiącą swego rodzaju przewodnik prowadzącyużytkowników pakietu przez kolejne etapy tworzenia profesjonalnej witryny. Ponadto nowa wersja produktu pozwala edytować pliki na serwerze HTTP, wspomaga też import i konwersję dokumentów MS Word.

Tryb edycji pozwala na precyzyjne pozycjonowanie poszczególnych elementów.

Tryb edycji pozwala na precyzyjne pozycjonowanie poszczególnych elementów.

Mimo wszystkich wymienionych zalet NetObjects Fusion 5 nie jest produktem idealnym. Dłuższa praca z tym programem pozwala zauważyć szereg niedociągnięć lub irytujących właściwości pakietu, które mogą obniżyć komfort pracy. W przypadku pracy nad większymi serwisami (powyżej 1000 dokumentów HTML) czas potrzebny na analizę struktury witryny może wynosić nawet kilka godzin! Przydatność programu obniża słabe wsparcie arkuszy stylów CSS2 oraz efektów DHTML (w obu tych dziedzinach nadal najlepszy okazuje się Dreamweaver 3).

Pomijając drobne potknięcia programistów, pakiet ten powinien zadowolić większość webmasterów - zwłaszcza tych, którzy wolą unikać ręcznej edycji kodu HTML. Bogaty zestaw narzędzi z pewnością ułatwi budowę dużych, profesjonalnych serwisów o charakterze biznesowym.

Fusion 5

Rodzaj: program do edycji stron WWW

Producent: NetObjects,http://www.netobjects.com

Informacje: Clico Centrum Oprogramowania, 30-063 Kraków, Al. 3-Maja, tel. (012) 2927522,http://www.clico.pl

Cena: 299,95 USD