Styczeń niezły dla przemysłu w USA

Jak podaje amerykański Instytut Zarządzania Podażą (ISM), w styczniu br. sektor wytwórczy w USA wzrósł trzeci miesiąc z kolei. Wzrost – w związku z obawami o możliwość wojny z Irakiem – był jednak niewielki.

Instytut Zarządzania Podażą podał wartości swojego wskaźnika PMI aktywności ekonomicznej sektora wytwórczego; przypomnijmy, że wartość indeksu powyżej 50 punktów oznacza generalny wzrost sektora. W styczniu br. przyjął on wartość 53,9 punktu. Jest to poniżej notowania z grudnia ub. roku (55,2 punktu, po rewizji z pierwotnie podanej wartości 54,7), ale powyżej prognoz analityków, którzy oczekiwali, że indeks przyjmie 53 punkty. Ogłoszone dane zostały więc przyjęte dobrze przez analityków.

ISM odnotował w styczniu wzrost w dwóch kluczowych kategoriach budujących ogólny indeks dla sektora wytwórczego – nowych zamówień i produkcji (odpowiednio 30% i 25% indeksu PMI). Wskaźnik nowych zmówień wynosił w styczniu 59,7 punktu (w grudniu 63,3 punktu, ale w listopadzie – 49,9 punktu). Indeks produkcji wynosił w styczniu 56,3 punktu: to 14 z kolei miesiąc, kiedy wartość tego indeksu znajduje się powyżej poziomu 50 punktów. Wskaźnik potwierdzenia zamówień wykazywał spadek siódmy miesiąc z kolei, 13. miesiąc z kolei za to rosły nowe zamówienia eksportowe.

W związku z niewielką poprawą sytuacji pracodawcy z tego sektora nadal nie zamierzają zwiększać zatrudnienia – w styczniu indeks zatrudnienia zmierzony przez ISM wynosił 47,6 punktu – 28 miesiąc z kolei poniżej poziomu 50 punktów.


Zobacz również