Suita na Nokię

Posiadacze telefonów komórkowych Nokia serii 51xx i 61xx, którzy wykorzystywali swoje aparaty do przesyłania danych, długo musieli czekać na kolejną edycję Nokia Data Suite. Zapowiadana już na targach CeBIT'99 wersja 3.0 wreszcie trafiła do sprzedaży.

Posiadacze telefonów komórkowych Nokia serii 51xx i 61xx, którzy wykorzystywali swoje aparaty do przesyłania danych, długo musieli czekać na kolejną edycję Nokia Data Suite. Zapowiadana już na targach CeBIT'99 wersja 3.0 wreszcie trafiła do sprzedaży.

Suita na Nokię
Zdecydowanie poprawiono interfejs użytkownika: program ma teraz tylko jedno okno. Na pasku z lewej strony znajdują się ikony modułów aplikacji, zaś w części po prawej pojawiają się dane wybranego modułu. Jedynie monitor transmisji danych ma własne okno.

Oprócz programowego emulatora modemu do transmisji danych przez komórkę NDS 3.0 zawiera moduły bazy kontaktów, zarządcy wiadomościami SMS, kalendarza (niegdyś oddzielna aplikacja PC Calendar), telefonu, profili i ustawień telefonu. W ramach pakietu NDS dołączone są też aplikacje PC Composer do tworzenia dzwonków, PC Graphics do edycji obrazków grup osób (Nokia 61xx) i PC Restore do wykonywania awaryjnej kopii ustawień i pamięci telefonu.

Baza kontaktów przechowuje teraz nie tylko książkę telefoniczną z komórki, ale również inne dane, jak np. numer faksu, telefonu stacjonarnego czy adres e-mail. Znalazło się nawet miejsce na... zdjęcie w postaci obrazka BMP lub JPG. Oczywiście te dodatkowe informacje składowane są w komputerze, a nie w telefonie. Można je jednak wysłać w całości jako wiadomość SMS.

Suita na Nokię
W kontaktach można utworzyć grupy kontaktów, czyli grupy zawierające kilka osób z książki telefonicznej. Przydaje się to do wysyłania jednego SMS-u do kilku odbiorców naraz, np. kolegów z pracy.

Moduł kontaktów nie potrafi niestety pobrać danych bezpośrednio z aplikacji zewnętrznych, takich jak MS Outlook czy Lotus Organizer. Import odbywa się wyłącznie poprzez pliki CSV, co wymaga od użytkownika ciągłego aktualizowania takiego pliku. W czasach, gdy najmniejsze nawet urządzenie komunikujące się z pecetem automatycznie dokonuje synchronizacji tego typu danych, podejście Nokii wydaje się dziwne.

Kalendarz z NDS 3.0, w przeciwieństwie do starego PC Calendar, nie ma już ogólnego planu miesiąca i szczegółowego planu dnia, lecz jedynie listę zdarzeń. Twórcy programu doszli zapewne do wniosku, że użytkownik posługiwać się będzie zewnętrzną aplikacją, dlatego też umieścili filtr importu danych z kalendarza MS Schedule+ i Outlooka 97/98. Niestety, nie są importowane zadania czy rocznice (PC Calendar to umożliwiał). Podobnie jest z eksportem: daty urodzin nie są przenoszone do zewnętrznego kalendarza, a przypomnienia traktowane są jak spotkania.

Suita na Nokię
Ostatnie trzy moduły NDS 3.0 służą do zarządzania komórką z peceta. Moduł telefonu pozwala nawiązywać i odbierać połączenia, a także sterować rozmowami w toku (np. dobierać uczestników połączeń konferencyjnych).

W profilach można dokonać wszelkich zmian w ustawieniach profili pracy telefonu, np. rodzaju i głośności dzwonka oraz w ustawieniach grup (seria 61xx) włącznie z doborem grafiki do konkretnego logo. Moduł ustawień to wszystkie inne ustawienia telefonu (profile SMS, przekazywanie połączeń itp.).

Ogólnie, mimo wielu oczekiwanych ulepszeń, NDS 3.0 nie rzuca na kolana. Słaba synchronizacja z aplikacjami zewnętrznymi, brak transmisji przez podczerwień w Windows 98 (nawet po użyciu sztuczki znanej z NCDS 2.0) i zapewne wysoka cena (dotychczas 700 zł) może zniechęcić każdego, kto nie musi korzystać z komórki Nokii jako modemu.