Sułtani S&P 500

W 2004 roku 64% firm notowanych na S&P 500 utworzyło wartość dla udziałowców - jeszcze rok wcześniej odsetek ten sięgał 87%, a najwięcej wartości przysporzył w ub. roku swoim udziałowcom Exxon - ocenili ekonomiści ze szkoły biznesu IESE. Ogółem wartość rynkowa 500 firm wynosiła w 2004 roku 11,2 bln dolarów, wobec 10,1 bln rok wcześniej.

Pablo Fernandez i Alvaro Villanueva przedstawili w serii prac roboczych szkoły biznesu IESE przy Uniwersytecie Navarra opracowanie dotyczące wartości uzyskiwanej przez akcjonariuszy z papierów spółek indeksu S&P 500 na przestrzeni 12 lat, od 1993 do 2004 roku. W tym okresie największym twórcą wartości dla udziałowców był General Electric, natomiast AT&T - największym niszczycielem wartości dla udziałowców na przestrzeni tego okresu. Generalnie, większy zysk przynosiły w tym okresie firmy o mniejszej kapitalizacji rynkowej. Zmienność indeksu S&P obniżyła się po 1998 roku, ale średnia zmienność jego składowych wzrosła. W badanym okresie utrzymało się w Pięćsetce S&P 406 spółek.

W ub. roku największymi budowniczymi wartości dla akcjonariuszy były Exxon (55,770 mln USD), General Electric (41,209 mln USD), Ebay (29,634 mln USD), Johnson&Johnson (27,149 mln USD) oraz w dalszej kolejności Qualcomm 21,4 mln USD), Yahoo! (16,9 mln USD), Bank of America (16,8 mln USD), Chevron Texaco (16,7 mln USD), Apple (15,6 mln USD) oraz UnitedHealth GP (14,9 mln USD). Microsoft znajdował się na czele rocznych zestawień 5 razy w badanym okresie, dwa razy był na 2. pozycji, a raz, w 2000 r. - na czele listy największych niszczycieli wartości dla udziałowców.

Z kolei największymi niszczycielami wartości dla udziałowca okazały się w br. Pfizer (-80,3 mln USD), Intel (-74,8 mln USD), Cisco Systems (-49 mln USD), Merck (-36,2 mln USD), Coca Cola (-29,3 mln USD), Eli Lilly (-19,9 mln USD), Viacom (-17,8 mln USD), WalMart (-15,9 mln USD), American Intl. GP (-13,8 mln USD), oraz Texas Instruments (-12,8 mln USD).

Wartość utworzona dla udziałowca (created shareholder value) to według przyjętych przez autorów założeń wartość rynkowa (liczba akcji pomnożona przez ich aktualną cenę) pomnożona przez różnicę zwrotu dla udziałowca (za okres jednego roku) i oczekiwanego zwrotu z kapitału (stopa długoterminowych obligacji skarbowych plus premia za ryzyko). Wartość ta może być także obliczona z różnicy wartości dodanej dla udziałowca i iloczynu wartości rynkowej i oczekiwanego zwrotu z kapitału.


Zobacz również