Suma szczęścia pracownika

Jak wynika z raportu TNS OBOP, dla pracowników najważniejsze są warunki zatrudnienia, ogólne warunki pracy i relacje w zespole.

Ponad połowa respondentów ocenia pracodawcę biorąc pod uwagę rodzaj i czas trwania umowy, to jakie zapewnia on warunki pracy i relacje ze współpracownikami i przełożonymi. 40% ankietowanych zwraca uwagę na system wynagrodzeń, dla jednej trzeciej istotny jest pakiet socjalny, nieco mniejszy odsetek przywiązuje wagę do posiadania określonego zakresu odpowiedzialności. Możliwość rozwoju i awansu interesuje 27% pracowników, 18% zwraca uwagę na jasne kryteria rekrutacji oraz istniejący w firmie system szkoleń.

W ocenie pracodawców kobiety stosują nieco inne kryteria niż mężczyźni: ważniejsze są dla nich dobre relacje w zespole (58%), relacje z przełożonym (48%) i system szkoleń (24%). Dla panów istotniejszy jest system wynagrodzeń (43%) i określony zakres odpowiedzialności (32%).

Badanie zostało przeprowadzone przez TNS OBOP w styczniu br. w ramach projektu "Postawy pracownicze", którego współorganizatorem jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania.