Suma szczęśliwości Europejczyków

Na przekór klimatowi Europejczycy z północy czują się szczęśliwsi niż ci z południa, a najbardziej zadowoleni z życia są Duńczycy.

Luisa Corrado i Aqib Aslam z Cambridge University przeanalizowali 20 tys. ankiet przeprowadzonych w ramach European Social Survey w 15 krajach (badanie nie objęło Polski). W opracowaniu zatytułowanym "No man is an island: the inter-personal determinants of regional well-being in Europe" próbowali stworzyć mapę szczęśliwości mieszkańców poszczególnych regionów naszego kontynentu.

Ogólne wnioski z badania są bardzo optymistyczne - w krajach Unii Europejskiej mieszkańcy są stosunkowo szczęśliwi i zadowoleni z życia. Co ciekawe, wskaźniki szczęśliwości są wyższe w Europie Północnej niż w Środkowej i w rejonie Morza Śródziemnego. Wbrew stereotypowi roześmianego Południowca, mieszkańcy wschodniej Francji, Portugalii i południowych Włoch okazali się najmniej zadowoleni z życia.

Statystycznie najszczęśliwsi w Europie są mieszkańcy Danii, Finlandii, Irlandii, Szwecji, Holandii i Luksemburga. Najmniej szczęśliwi czują się Włosi, Portugalczycy, Grecy, Niemcy i Francuzi.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poczucie szczęścia Europejczyków są: dobrobyt materialny, zaufanie do instytucji państwowych oraz do innych ludzi.