Sun StarOffice 5.2 PL do Linuksa


Jest to uproszczona i ograniczona wersja produktu komercyjnego. Ograniczenie polega na wielkości pliku bazy - do 100 MB i jednoczesnej pracy tylko trzech użytkowników pracujących jednocześnie.

Opcjonalnym komponentem jest Star Office Player - odtwarzacz prezentacji przygotowanych w StarOffice Impression - można go np. zainstalować na komputerze przenośnym, który jest używany do prezentacji.

Innym opcjonalnym programem jest StarOffice Schedule Server - należy go zainstalować z poziomu użytkownika root. Do skryptów startowych systemu zostanie automatycznie dodany skrypt (/etc/rc.d/sdaemon.sh), uruchamiający Schedule Server wraz z systemem. Należy również pamiętać o tym, aby Schedule Server pracował na porcie TCP innym niż proponowany przez program instalacyjny 80 (na tym porcie działa zazwyczaj serwer WWW Apache), można wybrać np. port 82 i wtedy z poziomu przeglądarki WWW pod adresem (http://localhost:82) będzie dostępny interfejs administracyjny serwera.

Na zakończenie warto zainstalować moduły obsługi różnych języków, jeśli jest to konieczne (obsługa polskiego jest instalowana domyślnie). W tym celu trzeba przekopiować wszystkie pliki z podkatalogu żądanego języka (np. /addon/dict/spanish) z CD-ROM-u do podkatalogu /share/ dict/ w instalacji StarOffice (zazwyczaj $HOME/office52, gdzie $HOME to katalog domowy użytkownika, np. /home/pawell). W chwili instalacji modułów SO musi być wyłączony.

SO 5.2 można uruchomić na dwa sposoby - z menu KDE (w czasie instalacji dodawana jest grupa StarOffice do menu Aplikacje) lub z xterminalu poleceniem:

$HOME/office52/soffice

Program instalacyjny, który pozwala na dodawanie, usuwanie i naprawę poszczególnych elementów pakietu, uruchomisz poleceniem:

$HOME/office52/setup

a program konfiguracyjny drukarki, umożliwiający jej ustawienie do pracy z SO (m.in. dodawanie czcionek), poleceniem:

$HOME/office52/

program/spadmin

StarOffice Schedule Server

Bardzo ciekawym dodatkiem, który pojawił się już w StarOffice 5.1, jest Schedule Ser-ver - serwer pozwalający na tworzenie i zarządzanie wspólnym planem/kalendarzem zadań i spotkań. Schedule Server to osobny program (znajduje się w folderze sserver w katalogu instalacji) i można go instalować niezależnie od SO. Jest niezwykle cenną aplikacją do zastosowania na przykład w firmach, gdzie sekretariat może prowadzić wspólny dla wszystkich menedżerów plan spotkań i zajęć.

Administracja serwerem jest bardzo prosta i może się odbywać się zarówno z poziomu StarOffice (służy do tego sekcja Zadania/Terminy w Eksploratorze SO), jak i z dowolnej przeglądarki WWW obsługującej Java i JavaScript (wystarczy wpisać adres komputera i numer portu TCP, na którym uruchomiony jest Schedule Server - http://10.10.10.1:82). Na jednym komputerze można uruchomić do 10 serwerów Schedule Server. Aby można było uzyskać dostęp do terminarza, administrator musi utworzyć użytkownika, przydzielić mu hasło i przyznać odpowiednie prawa dostępu. Pierwsze połączenie administratora nie wymaga podawania hasła.

Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu SO zaproponuje rejestrację online - nie jest ona obowiązkowa. Teraz jest gotowy do pracy, ale przed jego uruchomieniem najlepiej ponownie zalogować się do systemu - zostaną wówczas uwzględnione pewne zmienne środowiskowe związane z ADABAS D. Ważnym krokiem w przygotowaniu SO do pracy jest konfiguracja drukarki, tak, aby można było drukować polskie dokumenty. Jeśli w czasie instalacji systemu nie zainstalowano drukarki, można to zrobić z poziomu X-Window, uruchamiając jako administratora (root) program print-tool (np. w oknie xterminalu) i wybierając sterownik dla drukarki przyłączonej do komputera oraz rozmiar papieru (oczywiście A4). Teraz musisz zainstalować sterownik drukarki w samym SO. W tym celu uruchom Printer Setup (spadmin) i spośród dostępnych sterowników wybierz Generic Printer. Niekiedy mogą wystąpić błędy na wydrukach (jeśli czcionka ekranowa nie jest obsługiwana przez interpreter Ghostscript).

Obsługa języka polskiego i wymiana dokumentów z MS Office

SO 5.2 do Linuksa ma polski słownik ortograficzny, potrafi również automatycznie dzielić wyrazy - jest to pierwszy pakiet biurowy do Linuksa z taką funkcją wbudowaną przez producenta. Kluczowa dla powodzenia SO jest możliwość wymiany dokumentów z dominującym na rynku pakietem MS Office. Na szczęście możliwości otwierania (importu) i zapisywania (eksportu) plików w formatach stosowanych przez MS Office są bardzo dopracowane - we wszystkich rodzajach plików (Word, Excel, PowerPoint) nie ma problemu z polskimi znakami, możliwe jest sortowanie zgodne z polskim alfabetem i regułami. Również wbudowana przeglądarka poprawnie rozpoznaje polskie znaki na stronach WWW. Jedyny problem może wystąpić, gdy zapiszesz w formacie Worda polskojęzyczny dokument SO, wykorzystujący czcionki, których nie ma w systemie Windows - wtedy zamiast tekstu możesz zobaczyć puste kratki.

Jedynym mankamentem związanym z wymianą plików jest brak możliwości bezpośredniego otwierania plików baz danych MS Access (pliki mdb), najlepiej więc do wymiany skorzystać z formatu dBase (pliki dbf), który może być eksportowany i odczytywany zarówno przez MS Access, jak i SO. SO obsługuje również wiele innych formatów, m.in: Lotus 1-2-3, WordPerfect, WordStar, AmiPro, MS Works, Claris Works (powszechnie używany w Mac OS), FrameMaker, starsze wersje MS Office - począwszy od Worda 2.0 i Excela 4.0 aż po Office 2000 (także wersje dla Mac OS) i kilka innych, mniej znanych.