Sun StarOffice 5.2 PL do Linuksa

StarOffice 5.2 PL to niezwykła oferta: pierwszy pakiet biurowy do Linuksa dostępny w języku polskim, zgodny z MS Office 2000 i co więcej - dostępny całkowicie za darmo! Dopiero ostatnie miesiące przyniosły mu rozgłos, ale StarOffice (SO) jest rozwijany już od 1994 roku i od początku był dostępny nieodpłatnie dla indywidualnych użytkowników. Dotychczas znali go głównie użytkownicy Liniksa - był to pierwszy pakiet biurowy dla tego systemu.


StarOffice 5.2 PL to niezwykła oferta: pierwszy pakiet biurowy do Linuksa dostępny w języku polskim, zgodny z MS Office 2000 i co więcej - dostępny całkowicie za darmo! Dopiero ostatnie miesiące przyniosły mu rozgłos, ale StarOffice (SO) jest rozwijany już od 1994 roku i od początku był dostępny nieodpłatnie dla indywidualnych użytkowników. Dotychczas znali go głównie użytkownicy Liniksa - był to pierwszy pakiet biurowy dla tego systemu.

Wersja SO 5.2 jako pierwsza jest dostępna w kilkunastu wersjach językowych, co znacznie poszerza krąg osób zainteresowanych pakietem. Zapowiadany jest kolejny krok w rozwoju SO: udostępnienie kodu źródłowego pakietu, specyfikacji formatów plików i wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych. Nie będzie to, co prawda, taka licencja, jaką jest objęty Linux (GPL), ale nieco bardziej restrykcyjna Sun Community Source, dająca producentowi kontrolę nad kodem źródłowym, niemniej jednak pozwoli na wprowadzanie własnych rozszerzeń do pakietu.

Ogromną zaletą SO jest to, że we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych oferuje identyczny interfejs użytkownika, zatem wszystkie informacje związane z SO do Windows dotyczą również Linuksa (i odwrotnie). Dzięki udostępnieniu SO 5.2 PL do Linuksa pojawiła się niezwykle kusząca możliwość utworzenia na ich podstawie w pełni funkcjonalnego środowiska pracy nie tylko do domu, ale i do biura. Perspektywa tym bardziej kusząca, że nie wymagająca żadnych wydatków - wszystkie programy są bezpłatne w pełnych wersjach.

StarOffice Base

StarOffice Base to program do obsługi baz danych - jest wyraźnym antagonistą MS Accessa i został bardziej ukierunkowany na pracę z serwerami relacyjnych baz danych SQL. Nie ma jednak wielu funkcji Accessa związanych z projektowaniem interfejsu użytkownika. Pracę z SO Base znacznie ułatwiają moduły AutoPilota umożliwiające szybkie tworzenie tabel, raportów, formularzy i kwerend oraz relacyjne łączenie kilku tabel.

StarOffice jest zintegrowany z serwerem ADABAS D, instalowanym wraz z SO 5.2. Efektem tego jest możliwość bezpośredniej pracy z serwerem SQL, a nie, tak jak w przypadku Accessa, z płaskimi plikami danych. Bazę utworzoną w ADABAS D można bardzo łatwo udostępnić, np. przez WWW (serwer Apache). ADABAS D zawiera również wiele narzędzi znakowych pozwalających na pracę z serwerem bez pośrednictwa SO. Oprócz integracji z ADABAS D StarOffice Base oferuje bezpośredni dostęp do baz Oracle, IBM DB2, dBase; potrafi też korzystać z interfejsów ODBC i JDBC. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia praca z niemal dowolnym serwerem SQL. Do SO dołączono dwie przykładowe bazy danych - książkę adresową oraz bazę bibliograficzną.

Instalacja SO 5.2 w Linuksie

Wymagania sprzętowe linuksowej wersji SO są podobne jak w wersji do Windows, tzn. produktywna praca jest możliwa przy 64 MB pamięci RAM i procesorze Pentium 200 MHz. Do instalacji SO będziesz potrzebował maksymalnie 250 MB (pełna instalacja) wolnego miejsca na dysku. SO 5.2 wymaga dystrybucji Linuksa z zainstalowaną systemową biblioteką języka C glibc w wersji co najmniej 2.1.1. Dysponują nią wszystkie nowe wersje dystrybucji Linuksa wprowadzone do obiegu po pierwszym kwartale 1999 roku. W czasie instalacji StarOffice zaproponuje również instalację środowiska Java Runtime Environment (JRE), jeśli nie jest obecne w systemie (w wersji co najmniej 1.1.8). Komponenty StarOffice wykorzystują JRE do przetwarzania skryptów JavaScript i apletów Java przez wbudowaną przeglądarkę WWW, ale nie jest niezbędne do standardowej pracy.

Dalszy opis instalacji dotyczy najpopularniejszych dystrybucji - RedHat i Mandrake, ale procedura będzie taka sama dla wszystkich wersji Linuksa. SO korzysta z polskich ustawień lokalizacji systemu (tzw. locales) i jest to najważniejsze ustawienie SO 5.2 - bez włączenia polskich locales SO 5.2 nie będzie poprawnie wyświetlał polskich znaków. Oto kolejne czynności, jakie należy wykonać, aby poprawnie zainstalować SO 5.2 PL w Linuksie:

- zainstaluj polskie mapowanie klawiatury (patrz opis w ramce)

- zainstaluj pakiet locales-pl-xx-xxx.rpm (jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś) z instalacyjnej płyty CD-ROM Linuksa

- dokonaj edycji pliku /etc/sysconfig/i18 tak, aby jego zawartość była następująca:

LANG="pl_PL"

LC_ALL="pl_PL"

LINGUAS="pl_PL"

Faksowanie za darmo

SO w wersji do systemów Unix (Linux i Solaris) może wysyłać faksy bezpośrednio z poziomu edytora - w systemie musi być jednak zainstalowany program faksowy (np. darmowy efax lub Hylafax). SO komunikuje się z nim poprzez mechanizm strumieni (tzw. pipes - powszechnie wykorzystywanych w uniksach do przekierowania danych). W podręczniku instalacji znajdziesz wyczerpujący opis konfiguracji tej usługi.

SO nie wymaga co prawda instalacji polskich czcionek ISO-8859-2, bo ma kilka wbudowanych krojów, ale nie wyglądają one najlepiej i warto zainstalować polskie czcionki w całym systemie (zaletą będzie to, że zarówno KDE jak i GNOME będą wyświetlać polskie menu). SO wykorzystuje czcionki Adobe Type 1 (postscriptowe) i na szczęście zestaw polskich czcionek tego typu (wystarczający do codziennej pracy) jest standardowo dołączany do większości dystrybucji Linuksa. Teraz jesteś już gotowy do właściwej instalacji - można ją przeprowadzić na trzy sposoby:

- instalacja sieciowa - wówczas w katalogu domowym użytkownika dodawane są jedynie pliki konfiguracyjne (zajmujące około 2 MB); ten sposób jest najlepszy, gdy komputera używa wiele osób, bo korzystają one ze wspólnych binariów, co oszczędza miejsce na dysku;

- indywidualna instalacja użytkownika (najczęstsza w przypadku komputerów domowych) - wszystkie binaria instalowane są w katalogu domowym użytkownika (w podkatalogu $HOME/office52); dalszy opis dotyczy właśnie takiej instalacji;

- instalacja na serwerze sieciowym - wszystkie binaria są uruchamiane na serwerze, a w katalogu użytkownika znajdują się tylko pliki konfiguracyjne.

Zaloguj się do systemu jako użytkownik, który będzie używał SO. Uruchom następnie plik setup w oknie xterminalu w X-Window (z podkatalogu linux/office52 na płycie CD-ROM). Program instalacyjny jest prosty w obsłudze i nie wymaga udziału użytkownika (poza podaniem katalogu docelowego instalacji). Po zakończeniu instalacji SO 5.2 automatycznie zostanie uruchomiony instalator relacyjnej (SQL) bazy danych ADABAS D.