Sun finalizuje uwolnienie kodu Javy

Sun Microsystems dostarcza coraz więcej szczegółów o tym, jak planuje uwolnić podstawową technologię Javy, wywiązując się z obietnicy, którą złożył w maju podczas konferencji JavaOne.

Według oświadczenia Pedera Ulandera, wiceprezesa do spraw marketingu oprogramowania, firma zamierza jeszcze w listopadzie uwolnić kod źródłowy zarówno Java Platform Standard Edition (Java SE) jak i Java Platform Micro Edition (Java ME).

Inicjatywa open-source w zakresie projektowania aplikacji serwerowych, oparta na trzecim elemencie rodziny Java - Java Platform Enterprise Edition (Java EE), jest już w toku realizacji od czerwca 2005 r. pod nazwą Project GlassFish.

Sun zamierza udostępnić społeczności open source trzy główne komponenty z Java SE i Java ME. W ramach Java SE tymi elementami są: Java Compiler, Java HELP i maszyna wirtualna Java HotSpot. W ramach Java ME są to: stos Connected Limited Device Configuration (CLDC), Connected Device Configuration (CBC) i Mobile Information Device Profile (MIDP) 2.1.

Chociaż Sun zamierza utrzymać markę 'Java', jest prawdopodobne, że prace społeczności open source wykonywane w oparciu o uwolnione wersje Java SE i Java ME będą znane poprzez nazwy projektów, tak jak np. Project GlassFish (Java EE).

Z chwilą uwolnienia kodu Java, ok. 70 proc. oprogramowania Suna będzie dostępne bezpłatnie. Według oświadczeń przedstawicieli Suna, firma nadal jest zdecydowana uwolnić w okresie 12 miesięcy pozostałą część swojego oprogramowania, obejmującą zestawy SOA i oprogramowanie zarządzania tożsamością.

Uwolnienie kodu źródłowego oprogramowania ma zachęcić szersze grono projektantów do eksperymentowania z tymi technologiami. Firma ma nadzieję, że kiedy użytkownicy zdecydują się na adoptowania oprogramowania Suna, to zechcą też zakupić w firmie usługi wspierające, a także szybciej zdecydują się na zakup sprzętu Suna, co ma przełożyć się na zwiększenie przychodów firmy.