SuperMemo UX

Nie można uczyć się efektywnie bez regularnego powtarzania nabytej wiedzy. Ta idea przyświeca świetnemu SuperMemo UX, dostępnemu od niedawna całkowicie za darmo. Można nawet tworzyć własny kursy!

Nie można uczyć się efektywnie bez regularnego powtarzania nabytej wiedzy. Ta idea przyświeca świetnemu SuperMemo UX, dostępnemu od niedawna całkowicie za darmo. Można nawet tworzyć własny kursy!

Cena: program podstawowy - bezpłatny, kursy od 20 zł do 100 zł

Informacje:http://supermemo.pl

SuperMemo UX nie jest zwykłym programem edukacyjnym. To system wspomagający naukę, który może współpracować z różnymi kursami, chociaż najczęściej i najlepiej sprawdza się w nauce języków obcych. SuperMemo UX umożliwia naukę poprzez testy, uzupełnianie tekstu o brakujące wyrażenia, przeciąganie elementów w odpowiednie miejsca, oznaczanie elementów prawidłowych i nieprawidłowych. Z pojedynczej instalacji SuperMemo UX może korzystać kilka osób, można też używać wielu kursów jednocześnie, łącząc materiały w zindywidualizowaną pomoc naukową.

Oprogramowanie ma kilka dodatkowych funkcji, takich jak automatycznie generowany słowniczek z pojęciami zawartymi w kursie, klawiatura ekranowa ze znakami diakrytycznymi z danego języka czy nawet moduł analizujący nagrania głosu i pomagający w ćwiczeniu wymowy. Jednym z kluczowych elementów SuperMemo jest terminarz umożliwiający zaplanowanie powtórek materiału. Powtórki takie są niezbędne do pełnego przyswojenia wiedzy, a odpowiednie zaplanowanie czasu powtórek pozwala utrwalić wiedzę w jak najbardziej efektywny sposób.

Praktycznie każdy dzień nauki z SuperMemo rozpoczyna się od powtórek, przygotowanych automatycznie na bazie dotychczasowej nauki. Skuteczność nauki zależna jest właśnie od tego, narzuconego przez program, sposobu powtarzania i utrwalania wiedzy. Aby kursy SuperMemo UX dały spodziewany efekt, należy używać programu regularnie i przez dłuższy czas. W przeciwnym razie powtórki mogą okazać się zbyt trudne i demotywujące a nauka stanie się mało efektywna.

SuperMemo w praktyce

SuperMemo UX

Supermemo wyświetlane jest w trybie pełnoekranowym i nie można zmniejszyć okna, niemniej interfejs programu jest elegancki i przejrzysty

Na pierwszy rzut oka SuperMemo UX przypomina inne programy edukacyjne. Po wybraniu kursu wyświetlane są kolejne lekcje, zawierające wiedzę teoretyczną i elementy testowe. Większość kursów przygotowanych na potrzeby SuperMemo zawiera dużo materiałów dźwiękowych, praktycznie każda część lekcji w kursie językowym wzbogacona jest o nagranie poprawnej wymowy wyrazów i zwrotów. Każdy tekst czytany przez lektora można skonfrontować z nagraniem własnego głosu. W praktyce nie zawsze okazuje się to proste, a automatyczne porównywanie nagrania ze wzorcem nie musi dowodzić poprawnej wymowy. Funkcja porównywania nagrań użytkownika ze wzorem jest przydatna, ale znacznie ważniejsze okazuje się opisane wcześniej automatyczne budowanie harmonogramu powtórek. Aby powtarzanie materiału naprawdę miało sens, użytkownik musi informować program o stopniu przyswojenia kolejnych porcji wiedzy. SuperMemo UX wykorzystuje domyślnie trzystopniową skalę ocen ("wiem", "prawie wiem", "nie wiem"). Wykonanie każdego ćwiczenia można samodzielnie ocenić, przy czym wskazana jest rzetelność. Nawet jeśli test został rozwiązany całkowicie poprawnie metodą na chybił-trafił, warto ocenić go jako "prawie wiem", by w przyszłości powrócić do tej jednak niecałkowicie zrozumiałej porcji wiedzy.

SuperMemo UX wyróżnia się nie tylko ciekawą metodą nauczania, ale też narzędziami edycyjnymi. Każdy użytkownik może przygotować własne materiały naukowe i kursy. Z możliwości tej mogą skorzystać nauczyciele, ale jest to również świetna metoda dla uczniów i studentów, dająca szansę na efektywną naukę dowolnego przedmiotu. Program umożliwia dodanie nowego kursu (uwaga: główne menu programu z odpowiednią opcją jest ukryte, należy umieścić kursor przy górnym brzegu ekranu). Kursy można dowolnie zmieniać w trybie edycji (użyj klawisza [F9]). Tworzenie własnego kursu jest dość pracochłonne a udostępnione narzędzia nie do końca intuicyjne, na szczęście można korzystać z dokładnych opisów w pliku pomocy. Wadą tej wersji programu jest jednak brak narzędzia do importu starszych baz danych w formacie Q&A

SuperMemo UX nie jest jedynym programem, który tworzy harmonogram powtarzania materiału w oparciu o symulację procesu zapominania informacji przez ludzki umysł. Podobnie działa m.in. Mnemosyne (http://www.mnemosyne-proj.org ), darmowe oprogramowanie do nauki dostępne w wersja do Windows, Linuksa i MacOS. Podobnie działa program FullRecall (http://fullrecall.com ), który jest dostępny w nieco ograniczonej wersji darmowej i wersji komercyjnej za 35 dolarów. Narzędzia internetowe oparte na podobnym pomyśle oferuje serwishttp://lingopronto.com

Plusy i minusy:

+ efektywna metoda nauki

+ bezpłatna pełna wersja

+ tworzenie własnych kursów

- Brak importu Q&A

- sporadyczne błędy przy odtwarzaniu dźwięku

Punktacja: 7/10