Superkomputer Compaqa

Amerykańska Narodowa Fundacja Naukowa zainwestuje 45 mln USD w składający się z 2728 procesorów superkomputer firmy Compaq.

Firma Compaq na mocy kontraktu zawartego z Narodową Fundacją Naukową (The National Science Foundation) zbuduje superkomputer oparty na architekturze AlphaServer SC, składający się z 682 czteroprocesorowych węzłów, z których każdy zostanie zaopatrzony w 1 GB pamięci RAM, co da łącznie 2,7 TB RAM-u. Przestrzeń dyskowa superkomputera będzie mogła pomieścić ok. 50 TB danych.

Wyprodukowany w Pittsburgh Supercomputing Center system będzie wykorzystywany do prognozowania pogody i trzęsień ziemi, w badaniach molekularnej biologii oraz studiów nad fizycznymi, chemicznymi i elektrycznymi właściwościami materiałów. Superkomputer będzie w stanie przeprowadzać 6 trylionów operacji na sekundę. Przedstawiciele Compaqa twierdzą jednak, że w pewnych warunkach może on osiągnąć prędkość tytana z IBM - komputera ASCI White, zdolnego do wykonywania 12,3 tryliona operacji na sekundę. Maszyna będzie miała rozmiary boiska do koszykówki, a jej budowa ma zostać ukończona w 2001 r.


Zobacz również