Superkomputer dla Toyoty

W końcu marca Toyota stanie się właścicielem najpotężniejszego komputera posiadanego przez prywatną firmę.

Jak podała firma Fujitsu, pod koniec marca zakończy się instalacja superkomputera dla Toyoty, najpotężniejszego komputera używanego przez prywatną firmę. Superkomputer wyposażony jest w 30 procesorów i 320 GB pamięci. Wieloprocesorowy serwer VPP5000 został już zainstalowany w siedzibie firmy i osiągnie pełną sprawność operacyjną do końca miesiąca. Jak twierdzi Fujitsu, zdolność operacyjna superkomputera wyniesie 288 Gflopów. Nowy system zastąpi używane dotychczas przez Toyotę superkomputery Cray Research i Fujitsu VPP300 i pozwoli badaczom oraz projektantom firmy przeprowadzać obliczenia w czasie, jak twierdzi Fujitsu, nawet pięciokrotnie krótszym.

Jakkolwiek komputer wybrany przez Toyotę będzie najpotężniejszym urządzeniem pracującym w sektorze prywatnym, to nie dorównuje on superkomputerom używanym przez agencje rządowe czy instytuty naukowe. VPP5000 można jednak skonfigurować dla 512 procesorów, osiągając tym samym teoretyczną moc obliczeniową 4,9 Tflopów.