Surfujące przedsiębiorstwa

Dzięki dynamicznemu rozwojowi Internetu zwiększa się liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w domowym biurze.

W Stanach Zjednoczonych coraz większą popularność wśród prowadzących działalność gospodarczą zyskuje model "biura domowego". Według najnowszego raportu sporządzonego przez International Data Corporation (IDC) odsetek domowych biur z dostępem do Internetu wynosił w minionym roku 81%, natomiast według prognoz IDC do 2004, ponad 92% domowych firm w Stanach Zjednoczonych mieć będzie stały dostęp do Sieci.

Właściciele domowych biur w coraz większym stopniu dostrzegają zalety Internetu. Sieć nie tylko eliminuje niektóre logistyczne ograniczenia związane z pracą w takim biurze, ale oferuje także szansę ekspansji w niedostępne wcześniej rejony rynku. Według Merle Sandler z IDC, sieciowe biuro w domu to dla małych i średnich przedsiębiorstw przede wszystkim okazja do zredukowania problemów komunikacyjnych oraz wykreowania swojego wizerunku za pomocą Internetu.

Wraz z upowszechnieniem się pecetów z dostępem do Internetu oraz coraz większą dostępnością szybkich łączy sieciowych, przeważającą część operacji związanych z prowadzeniem firmy będzie można wykonywać w domu. W 1999 roku jedynie 3,4% amerykańskich domów było wyposażonych w modem kablowy, a mniej niż 1% w łącze DSL. Zgodnie z przewidywaniami IDC, do 2004 roku odsetek ten wzrośnie odpowiednio do 15 i 23%, co spowoduje jednocześnie zmniejszenie wykorzystania tradycyjnych połączeń dial-up z 95% w roku 1999 do 55% w 2004 roku.


Zobacz również