"Świat przyrody w obiektywie" - konkurs fotograficzny

Wszystkich entuzjastów fotografii zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Świat przyrody w obiektywie" organizowanym przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

To już trzecia edycja konkursu fotograficznego, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodszych i starszych entuzjastów fotografii. Poprzednio był on znany pod nazwą "Przyrodniczy Toruń w obiektywie", jednak wobec ogromnej liczby zgłoszeń zmieniono jego charakter na ogólnopolski.

Tegoroczna edycja konkursu będzie rozstrzygana w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież od 11 do 15 lat oraz osoby powyżej 15 roku życia. Dostępne są 3 kategorie tematyczne:

- "Uroki nadwodnych krajobrazów";

- "Osobliwości przyrody wód śródlądowych";

- "Nadrzeczne zakątki Torunia".

Prace na konkurs należy dostarczyć do 1 października 2005 roku na adres organizatora:

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu

ul. Bydgoska 7, 87 - 100 Toruń

tel. (056) 654 02 26

z dopiskiem: "konkurs fotograficzny".

Od 15 października do 15 listopada odbędzie się głosowanie internetowe na najlepsze zdjęcie publiczności, a do 20 listopada zostanie ogłoszony werdykt jury. Zakończenie konkursu nastąpi najpóźniej 22 grudnia. Wystawa pokonkursowa odbędzie się na przełomie grudnia 2005 i stycznia 2006 roku.

Regulamin konkursu


Zobacz również