Świat staje się miastem

Do końca tego roku, po raz pierwszy w historii ponad połowa światowej populacji będzie mieszkała w miastach - wynika z raportu ONZ.

Według raportu "Stan światowej populacji" w ubiegłym stuleciu światowa populacja mieszkańców miast wzrosła z 220 mln do 2,8 miliarda, głównie dzięki urbanistycznemu rozwojowi w bogatych państwach. Duże wzrosty w XXI wieku nastąpią głównie w krajach rozwijających się, gdzie poziom zurbanizowania jest na razie znacznie niższy.

Autorzy raportu prognozują, że w latach 2000 - 2030 liczba mieszkańców miast w Azji wzrośnie z 1,36 mld do 2,64 mld, a w Afryce z 294 mln do 742 mln. W tym czasie w Europie liczba mieszkańców miast nie zwiększy się (wynosi w tej chwili ok. 0,6 mld). W Ameryce Południowej przybędzie mieszkańców stref zurbanizowanych, z 0,5 mld obecnie do 0,7 mld. W Ameryce Północnej w miastach mieszka ok. 0,4 mld ludzi, do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 0,4 mld.