Światowa gospodarka w obliczu spowolnienia

Światowy wzrost gospodarczy może zostać spowolniony przez turbulencje na rynkach finansowych - wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

MFW twierdzi, że skoryguje w dół swoje prognozy wzrostu. Zawirowania będą miały największy wpływ na wyniki gospodarcze USA i niektórych krajów europejskich. Większość gospodarek wschodzących ma pozostać w dobrej kondycji. Najbardziej narażone na wpływ kryzysu na rynkach finansowych są kraje zależne od zagranicznego finansowania.

Również Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ostrzegła, że może nastąpić znaczące zwolnienie w rozwoju amerykańskiej gospodarki do końca roku.