Świetlana przyszłość

Ministerstwo Gospodarki oraz PAIiIZ pokusiły się o prognozę wpływu organizacji EURO 2012 na rozwój polskiej gospodarki. Jest to prognoza bardzo optymistyczna.

Dzięki przygotowaniu EURO 2012 w naszym kraju ma przybyć ponad 100 tys. nowych miejsc pracy i wartkim strumieniem napłyną inwestycje zagraniczne.

Najpierw czekają nas inwestycje: mają powstać stadiony, infrastruktura drogowa, komunikacyjna, baza hotelowa. Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe ma dzięki tym inwestycjom wzrosnąć do 22-25% w latach 2008-2012 z 16,7% w 2006 roku.

Wzrośnie popyt krajowy i wskaźnik spożycia indywidualnego. Napływ zagranicznych inwestycji wzrośnie w latach 2007 - 2012 o 38 mld euro wobec średniego poziomu z ostatnich trzech lat (szacunki MG).

MG przewiduje wybudowanie do 2012 roku ok. 900 km autostrad, modernizację głównych szlaków kolejowych i ośmiu lotnisk. Ma to włączyć polskie miasta w infrastrukturę drogową Europy i przyciągnąć inwestycje zagraniczne oraz zwiększyć możliwości produkcyjne lokalnych firm. Zyska przede wszystkim branża budowlana i turystyczna, ale także producenci żywności i przedsiębiorstwa handlowe.

Gros projektów zostanie zrealizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu programowi w 2010 r. poziom PKB ma się podnieść o 1%, a inwestycji o 7,1%.

MG szacuje, że w 2012 roku Polskę odwiedzi 21,4 mln turystów (dla porównania w 2006 r. było to 15,7 mln).