Świetlana przyszłość banków

Jak wynika z raportu PricewaterhouseCoopers, banki z rynków wschodzących do 2050 roku osiągną większe zyski niż ich konkurenci z bogatych państw.

W raporcie "Bankowość w 2050 roku: obraz rynków wschodzących", eksperci PwC przewidują, że całkowite zyski banków z krajowych rynków gospodarek wschodzących takich jak Brazylia czy Indie, należących do nieoficjalnej grupy E7, mogą stanowić około połowy zysków banków z krajów G7 do 2025 roku i przewyższyć je w 2050 roku.

Autorzy raportu są zdania, że wartość całkowita kredytów na wewnętrznym rynku w Chinach będzie wyższa niż w Wielkiej Brytanii i Niemczech do 2010 roku, niż w Japonii do 2025 roku i niż w USA do 2050 roku.

Według PwC kraje E7 to: Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Meksyk, Rosja i Turcja. W skład grupy G7 wchodzą: Wielka Brytania, Kanada, Francja, Włochy, Japonia i USA.