Świetlana przyszłość muzyki online

Według najnowszego raportu In-Stat, właściciele internetowych sklepów muzycznych mogą śmiało patrzeć w przyszłość. O ile w 2005 roku na muzykę online wydano na całym świecie około 1,5 mld USD, już w 2010 roku wydatki wzrosną do 10,7 mld USD. Najwięcej zyskają sklepy, które umożliwiają pobranie muzyki, zdecydowanie mniej zarobią te, które sprzedają ją na fizycznych nośnikach.

Prawie połowa ankietowanych osób przyznała, że pobierała muzykę z internetu. Z tej grupy 64% respondentów przyznało, że za nią zapłaciło. W grupie płacących najliczniej reprezentowani byli ci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydali od 10 do 20 USD.

Najpopularniejsza stroną jest iTunes, z którego skorzystało 53% osób płacących za muzykę.

Sklepów internetowych z legalną muzyką jest na całym świecie 335. Jeszcze w 2003 roku było ich 50.

Według raportu In-Stat sprzedaż muzyki przez internet w 2005 roku na całym świecie stanowiła 6% całkowitej sprzedaży muzyki. W 2003 roku jej udział był bliski zeru.

Świetlana przyszłość muzyki online