Świetne prognozy dla Azji

Azjatycki Bank Rozwoju podniósł do 8,2% prognozy wzrostu gospodarczego dla regionu na bieżący rok, m.in. w związku z poprawą sytuacji w eksporcie.

W kwietniu Azjatycki Bank Rozwoju zapowiadał wzrost PKB na poziomie 7,5%, dzisiaj podniósł prognozę do 8,2%. W prognozie nie wzięto pod uwagę Japonii. Raport Banku obejmuje 44 rozwijające się gospodarki azjatyckie.

Dobra sytuacja w eksporcie i wzrost wydatków konsumentów i firm, jako rezultat rządowych planów stymulujących gospodarkę to główne czynniki, które pomogły w zakończeniu kryzysu finansowego, napisano w raporcie Banku.

W przewidywaniach dla poszczególnych gospodarek, utrzymano prognozę wzrostu dla Chin w wysokości 9,6%, dla Hong Kongu przewidywany jest wzrost 5,8%, dla Korei Południowej - 6%, a dla Tajwanu - 7,7%.

Wzrost PKB w Indiach ma wynieść 8,5% (wobec 8,2% przewidywanych w kwietniu br.). Gospodarka Filipin wzrośnie o 6,2% (korekta z 3,8%), zaś Singapuru - aż o 14%, wobec wcześniej prognozowanych 6,3%. PKB Tajlandii wzrośnie w tym roku o 7%, a Pakistanu o 4,1% (w 2011 zaś tylko o 2,5% w związku z powodzią, która niedawno nawiedziła kraj).

Azjatycki Bank Rozwoju pesymistycznie postrzega sytuację w USA, Europie i Japonii, zwraca uwagę m.in. na słabość amerykańskiego rynku nieruchomości."Globalne uzdrowienie gospodarcze pozostaje niepewne, wciąż istnieje ryzyko spowolnienia. Możliwość drugiego dna recesji w największych gospodarkach uprzemysłowionych jeszcze nie znikło" - czytamy w raporcie (cytat za Agencją Associated Press).