Synchronizacja kalendarzy Google i Outlook? Nie jest to takie proste, jak się wydaje.


Kalendarz Google nie musi być publiczny by został odczytany przez inne aplikacje. Po rozwinięciu Menu Ustawień i kliknięciu zakładki Ustawienia, znajdujemy sekcję Ustawienia moich kalendarzy i wybieramy terminarz, który chcemy udostępnić. Następnie wybieramy sekcję Integrowanie kalendarzy. Kopiujemy Tajny adres w formacie iCal i otwieramy kalendarz Outlook.com.

Synchronizacja kalendarzy Google i Outlook? Nie jest to takie proste, jak się wydaje.

Klikamy Dodawanie kalendarza i wybieramy Subskrybuj z sieci Web. Wklejamy link iCal i klikamy Importuj. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mamy możliwość manipulacji wyglądem nowego nabytku i powinniśmy pamiętać o stosownym bezpieczeństwie.

Synchronizacja kalendarzy Google i Outlook? Nie jest to takie proste, jak się wydaje.

Alternatywnie można do każdego wydarzenia dodać adresy e-mail przypisane do obu kalendarzy. Aby wykorzystać ten sposób trzeba zaprosić siebie podwójnie: zarówno e-mail Outlook lub Outlook.com jak e-mail Google . Program Outlook, podobnie jak Google.com, domyślnie dodaje nie zaakceptowane zaproszenie do kalendarza, jednak na Outlook.com trzeba już potwierdzić Ci je manualnie.

Migracja kalendarza

W sytuacji gdy edycja wydarzeń jest niezbędna, dobrym rozwiązaniem może okazać się wybór jednego usługodawcy i migracja kalendarza. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko chaosu przy planowaniu działań, w szczególności ryzyko pomyłki zapisu wydarzeń w nieodpowiednim harmonogramie. Eksport kalendarza jest możliwy z poziomu programu Outlook i ze strony internetowej konta Google. W celu opuszczenia usługi Google, otwieramy Ustawienia w zakładce Menu Ustawień i szukamy sekcji Ustawienia moich kalendarzy. Wybieramy kalendarz do eksportu i klikamy Eksportuj kalendarz. Ściągamy plik lub pliki w formacie ICS, znajdujące się w folderze ZIP i dokonujemy ekstrakcji. Tak przygotowany plik możemy przenieść do programu Outlook lub na Outlook.com. Ważne by pamiętać, że importujemy statyczną, nie podlegającą aktualizacji wersję kalendarza.

Synchronizacja kalendarzy Google i Outlook? Nie jest to takie proste, jak się wydaje.

Pierwsza opcja to otwarcie Outlook.com. Po lewej wyszukujemy przycisk Dodawanie kalendarza. Wybieramy pozycję Przekaż z pliku i odnajdujemy wcześniej zapisany plik lub pliki ICS i klikamy Importuj.

Druga opcja to program Outlook. Wybieramy znajdującą się w prawym górnym rogu sekcję Plik, a następnie opcję Otwórz i Eksportuj. Wybieramy pierwszą pozycję Otwórz kalendarz. Odnajdujemy plik lub pliki ICS i zatwierdzamy wybór.

Synchronizacja kalendarzy Google i Outlook? Nie jest to takie proste, jak się wydaje.