Synchronizacja telefonów komórkowych

Telefon komórkowy służy dziś nie tylko do dzwonienia. To jednocześnie książka adresowa, miejsce przechowywania notatek i zadań, zewnętrzny nośnik plików. Synchronizacja z komputerem stacjonarnym zapewni, że dane będą zawsze aktualne i zabezpieczy przed ich utratą. Kontrolę nad aktualnością danych można powierzyć programowi MobileMaster.

1. Uruchom MobileMaster, podłącz telefon do komputera i kliknij Podłącz telefon i uruchom kreatora… W pierwszym oknie definiuje się sposób podłączenia telefonu. Do wyboru masz kabel, Bluetooth i podczerwień. Gdy program wykryje urządzenie, zaznacz je na liście i przejdź dalej.

Możesz teraz zdecydować, w jaki sposób synchronizować kontakty. Zaktualizujesz je z Outlookiem, Pocztą Windows Live bądź plikiem tekstowym. Opcję tez możesz również pominąć. W takiej sytuacji ustaw na liście bez synchronizacji. Kliknij Następny.

Do pobrania
2. Musisz określić, które dane są ważniejsze - te zapisane w telefonie, czy umieszczone w komputerze. W kolejnych krokach podłączysz do telefonu kalendarz. Oprócz Outlooka i Windows do wyboru masz również Sunbirda oraz Google. Aby zakończyć konfigurację telefonu wybierz Zakończ.

Synchronizacja telefonów komórkowych

Mobile Master – konfiguracja priorytety synchronizacji kontaktów

3. W głównym oknie programu kliknij polecenie Synchronizuj. Rozwinie się lista, na której będziesz miał do wyboru synchronizację książki i kalendarza jednocześnie, obydwu tych pozycji osobno oraz aktualizację plików multimedialnych zapisanych w telefonie. Kliknij Synchronizuj, a w kolejnych oknach Countinue.

4. Aby zsynchronizować pliki użyj polecenia Photos and Videos. Wpisz ścieżkę do katalogu na komputerze, w którym mają zostać umieszczone dane i kliknij Ok.

Jeżeli przeprowadzasz tę operację pierwszy raz, to w zależności od tego ile danych znajduje się w telefonie może ona trwać dość długo. Jeżeli chcesz sprawdzić, które pliki zostały skopiowane kliknij Show new files (otworzy się katalog z zapisanymi na dysku danymi). Operację zakończysz wybierając Zamknij.

Synchronizacja telefonów komórkowych

Synchronizacja plików w telefonie komórkowym za pomocą Mobile Master

5. Program umożliwia również synchronizację katalogów użytkownika. Odpowiednie zadanie trzeba zdefiniować samodzielnie.

Rozwiń listę Photos and videos na pasku narzędziowym programu i wybierz polecenie Change settings.

Kliknij Add. Wskaż katalog w telefonie i zaakceptuj wybór przyciskiem Select. W podobny sposób zdefiniuj folder w komputerze.

Ustal rodzaj synchronizacji. Do wyboru masz kopiować plików do komputera, kopiowanie do telefonu bądź w obydwu kierunkach.

Synchronizacja telefonów komórkowych

Mobile Master – definiowanie zadania użytkownika

Zaznacz Computer  Phone {mob3}. Jeżeli chcesz używać programu jedynie do przenoszenia plików z telefonu do komputera skorzystaj z opcji Phone => Computer i zaznacz Remove files, by po skopiowaniu danych wyczyścić pamięć urządzenia. Aby uruchomić zdefiniowane zadanie rozwiń listę na pasku i kliknij jego nazwę.