Synergiczna współpraca

Dostawcy powinni sprzymierzyć się z tymi odbiorcami, dla których wspólna inicjatywa jest ważniejsza od krótkoterminowych zysków.

Dostawcy powinni sprzymierzyć się z tymi odbiorcami, dla których wspólna inicjatywa jest ważniejsza od krótkoterminowych zysków.

Sprzymierzenie się z konsumentami to coś więcej niż dostawa zorientowana na klienta, to zupełnie inny sposób robienia biznesu, który odzwierciedla głębszą i bardziej synergiczną relację z odbiorcami.

Zobacz również:

  • Ważne zmiany w Apple! Nowy kluczowy produkt i zmiana prezesa
  • Trzęsienie ziemi w Intel - zmiana CEO przez procesory Apple M1?

Można wyróżnić trzy podstawowe poziomy sprzymierzenia, każdy reprezentuje inny stopień współpracy i wzajemnej zależności: transakcyjny, operacyjny i strategiczny.

Niektóre firmy stanowią przykład tego, jak można, zdobywając wiedzę o swoich najważniejszych klientach i używając jej do budowania współpracy, harmonijnie dostosować do niej swoje własne priorytety i działanie. Historia firmy, jej wewnętrzna praca i decyzje podjęte przy wyborze konsumentów do współpracy stanowią bariery, które często wywołują opór i uniemożliwiają zrealizowanie strategii przymierza.

Marketing miał przynieść zrównoważoną, wartościową współpracę między sprzedającymi i kupującymi, ale w wielu sektorach nie udało się dotrzymać tej obietnicy.

W jaki sposób dostawcy mogą unikać padania ofiarą wymagających i kosztownych klientów? Niektóre firmy odkryły, że podczas gdy przewaga produktu kurczy się, a presja cenowa nigdy nie spada, wciąż mogą robić opłacalne transakcje, sprzymierzając się z klientami, którzy doceniają współpracę z dostawcą w szerokiej gamie działań, długotrwałe korzyści stawiają ponad krótkoterminowe zyski z agresywnie wynegocjowanych umów.

Opracowanie na podstawie EBF, Kamran Kashani Marketing through collaboration: how seller and buyer can benefit