System ERP pomocny w kształceniu przyszłych logistyków

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu wraz z firmą L-Systems rozpoczęły ogólnopolski projekt edukacyjny w zakresie kształcenia techników logistyków. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykorzystuje system ERP firmy Epicor. Wartość projektu to 3,46 mln zł.

Projekt edukacyjny "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych kształcących logistyków. Zakłada m.in. stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów w szkołach ponadgimnazjalnych. Proces kształcenia ma być realizowany przy wykorzystaniu wirtualnych laboratoriów z zakresu logistyki i spedycji oraz zarządzania gospodarką magazynową. "Pragniemy, aby doświadczenia ze stworzenia i uruchomienia programu pozwoliły na opracowanie uniwersalnego, powszechnie dostępnego i innowacyjnego modelu budowy wirtualnych laboratoriów również dla innych kierunków zawodowych. Wierzymy, że idea wirtualnych laboratoriów stanie się wkrótce obowiązującym standardem oświatowym w całym kraju. Obecnie jest to nowatorski i niepowtarzalny projekt edukacyjny w całej Polsce" - uważa Wojciech Zalewski, odpowiedzialny za realizację projektu po stronie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Obecnie programem objętych jest 48 szkół w całej Polsce.

Oprogramowanie klasy ERP firmy Epicor ma być wykorzystywane m.in. do symulowania różnych aspektów działania przedsiębiorstwa. Będzie również podstawowym środowiskiem edukacyjnym - uczniowie mają pracować na własnych sesjach terminalowych systemu Epicor ERP. Pod względem wydajnościowym środowisko stworzone na potrzeby projektu ma obsługiwać nawet 10 tys. jednoczesnych użytkowników. Środki unijne przekazane na realizację projektu zostaną wykorzystane m.in. do zbudowania infrastruktury technicznej i bazy dydaktycznej. DO uruchomienia procesu kształcenia po stronie szkół ma wystarczać komputer z dostępem do Internetu.

Czytaj też:

Przyznano nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodego naukowca w zakresie informatyki

Narzędzia IT pomagają zatrzymać talenty w firmie

Microsoft przetłumaczy Wikipedię na 31 języków