System dla Chińczyka

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą Fighting Spirit Technology tworzą system umożliwiający obsługę komputera za pomocą głosu, zbliżony w założeniach do Microsoft Windows.

Dzięki najnowszym pracom Fighting Spirit Technology oraz naukowcom z Chińskiej Akademii Nauk powstaje system zbliżony w założeniu do Microsoft Windows. "Ma on myśleć po chińsku, zawierać chińskie okienka, system kontroli domowej sieci, bazę danych kulturalnych oraz dodatki multimedialne. Planujemy, że dane będą wprowadzane nie za pomocą klawiatury, ale głosem. Naszym celem jest bowiem doprowadzenie do tego, aby chińskie komputery mogły być tak samo szybko i wygodnie obsługiwane przez Chińczyków, jak komputery amerykańskie przez Amerykanów. Ponadto system ten ma być wbudowany w telewizory, a dokładniej w odpowiednie przystawki (TV set-top box), a nie tylko w konwencjonalne komputery typu zachodniego" - powiedział twórca chińskiego systemu Chu Bong Foo.

Jak stwierdził Kai-Fu Lee, dyrektor Microsoft China: "Chociaż prace posuwają się powoli i być może zajmą nawet kilka lat, to możliwość głosowej obsługi komputerów po chińsku otworzy dla nas rynek 1,3 mld klientów".

Komputeryzacja Chin posuwała się dotąd bardzo powoli, a powód nie wydawał się zrozumiały dla zachodniego świata. Standardowe klawiatury wyposażone w zaledwie setkę klawiszy nie nadają się bowiem do pisania w języku chińskim. Przeciętnie piśmienni Chińczycy używają ok. 3 tys. znaków - osoby wykształcone nawet ok. 6 tys. znaków. Jak powiedział Fanny Chan, dyrektor Compaq Computer: "Pierwszy chiński system operacyjny powstał w 1989 r. na polecenie władz. Nie został on jednak wprowadzony do użytku, bo nie był zgodny z zachodnimi programami. Dzisiaj w Chinach panuje już inny sposób myślenia i, dzięki współpracy ze światowymi koncernami, rozwija się rynek IT".

Więcej informacji: www.idg.net