System informatyczny PKW na celowniku NIK-u

Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie na początku 2015 roku kontrolę w Krajowy Biurze Wyborczym. Powód?Poważne problemy z systemem informatycznym obsługującym wybory samorządowe.

16 listopada o godzinie 21:00 zakończyły się wybory samorządowe. Niestety nieco później okazało się, że ogromne problemy zaczął sprawiać system informatyczny, który najprawdopodobniej nie wytrzymał obciążenia związanego z ilością przesyłanych plików przed północą. Na konferencji prasowej zorganizowanej 17 listopada tuż po godzinie 6 zastępca przewodniczącego PKW Andrzej Kisielewicz poinformował, że "System się troszeczkę zreformował i działa już satysfakcjonująco". Dziennikarze PAP ustalili jednak, że w kilku miejskich komisjach przerwa w liczeniu głosów potrwa do godz. 15-16.

"System informatyczny do obsługi niedzielnych wyborów samorządowych jest gotowy" - warto przypomnieć wypowiedź z 14 listopada, której autorem był Romuald Drapiński z Krajowego Biura Wyborczego twierdzący dodatkowo, że wykryte podczas ostatniego testu błędy zostały usunięte.

Cóż, niestety testy te nie zostały chyba jednak należycie przeprowadzone, co doprowadziło do kompromitacji PKW. Jak się właśnie dowiadujemy Pan Romuald Drapiński i pozostałe osoby z KBW zaangażowane w tworzenie systemu informatycznego będą musiały niedługo ostro się tłumaczyć. Sprawą zainteresował się bowiem NIK, który zamieścił na swojej stronie następujący wpis:

"Prezes NIK podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy na system informatyczny PKW. Kontrolerzy Izby sprawdzą czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny. NIK w czasie tej kontroli wykonania budżetu przez Krajowe Biuro Wyborcze skorzysta z wiedzy zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki. Kontrola rozpocznie się na początku stycznia 2015 roku."

Aktualizacja: 18 listopada 2014 07:59

PKW przed 6.00 rano poinformował, że "system informatyczny PKW uzyskał pełną sprawność".