System jak z kserokopiarki

Przeniesienie całego, gotowego systemu do innego lub nawet kilku komputerów bez konieczności ponownego instalowania to wspaniały pomysł - szczególnie, jeśli można zrobić to szybko i bezproblemowo za pomocą bezpłatnego programu.


Przeniesienie całego, gotowego systemu do innego lub nawet kilku komputerów bez konieczności ponownego instalowania to wspaniały pomysł - szczególnie, jeśli można zrobić to szybko i bezproblemowo za pomocą bezpłatnego programu.

Chyba nikt nie lubi kilkakrotnie wykonywać tej samej pracy. I raczej nikt nie chce ciągle przyzwyczajać się do nowego środowiska roboczego. A zanim przystosujesz nowo zainstalowany system Windows do własnych potrzeb i przywrócisz konfigurację, do której przywykłeś, może minąć nawet cały dzień.

System jak z kserokopiarki

VMware Converter potrafi sklonować zainstalowany system. Pozwoli ci przenieść swoją ulubioną konfigurację środowiska pracy do innego komputera.

Wielu użytkowników korzysta z kilku komputerów - w pracy z biurowego peceta, w domu z prywatnego, w podróży zaś z notebooka. Z pewnością marzy im się identyczne środowisko robocze w każdym z nich. A nawet jeśli dysponujesz "tylko" jednym komputerem, kiedyś na pewno zmienisz go na nowszy i pewnie zechcesz pozostać przy dotychczasowej, wypróbowanej konfiguracji.

Za pomocą oprogramowania do wirtualizacji można uruchamiać kilka systemów w jednym kompute-rze - jednocześnie i całkowicie niezależnie od siebie. Przeglądając za-soby Internetu w takim wirtualnym systemie, zwiększasz w bardzo dużym stopniu bezpieczeństwo swojego komputera i zgromadzonych w nim danych. O sposobach insta-lowania maszyny wirtualnej pisaliśmy m.in. w artykule "Komputer niezniszczalny" (PCWK 4/2006). No-we, angielskojęzyczne narzędzie VMware Converter 3.0 pozwala bez dużego nakładu czasu i pracy konwertować systemy realne na wirtualne (tzw. P2V), konwertować różne formaty systemów wirtualnych do formatu VMware, a także ułatwia klonowanie systemów.

VMware już od dawna rozwija i udoskonala metody przekształcania gotowego, skonfigurowanego systemu na maszynę wirtualną. Jednak dotychczas było to nadzwyczaj mozolne zadanie. Trzeba było przygotować pośrednią platformę w lokalnej sieci LAN. Przejmowała transport systemu realnego do nowego, wirtualnego środowiska. Ponadto dokonywała wszelkich wymaganych zmian. VMware Converter 3.0 (dostępny pod adresemhttp://www.vmware.com/download/converter , środowiska: Windows NT4/2000/XP/2003, rozmiar pliku: 22,8 MB) nie wymaga wspomnianego pośrednika. Potrafi bez pomocy z zewnątrz przekształcić zainstalowany system operacyjny w maszynę wirtualną. W wersji Starter Edition jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników prywatnych. Jej ograniczenia można przeboleć w zasto-sowaniach prywatnych, a nawet w małych firmach. Pozwala konwertować tylko jeden system i nie umożliwia przekształcania systemów ze startowego krążka CD. Oprócz tego nie można w niej tworzyć z komputerów w sieci LAN wirtualnych maszyn działających w ESX Serverze.

Pomoc techniczna. Pod adresemhttp://www.vmware.com/community/forum.jspa?forumID=357 producent założył angielskojęzyczne forum, w którym oprócz innych użytkowników goszczą także programiści VMware.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo skonwertowanego systemu wirtualnego jest zapewnione tylko wtedy, gdy system pierwotny nie zawierał intruzów ani luk w zabezpieczeniach.

Instalowanie i dodatki

Instalowanie programu VMware Converter przebiega w sposób nieskomplikowany. Potem urucha-mia się go, klikając dwukrotnie ikonę na pulpicie. Jednak nie obejdziesz się bez dodatkowego oprogramowania.

Pakiet VMware Tools udostępnia sterowniki - np. graficzne. VMware Converter instaluje go tylko wtedy, jeśli komputer host maszyny wirtualnej to ESX Server w wersji 3. Tymczasem większość użytkowników prywatnych nie dysponuje takim serwerem. Aby otrzymać pakiet VMware Tools, muszą pobrać z Internetu, a następnie zainstalować VMware Workstation. A jeśli i tak zamiast VMware Playera używasz właśnie VMware Workstation, możesz pominąć ten etap.

Do sieci lokalnych. Jeśli chcesz podłączyć swój nowy wirtualny komputer do sieci LAN (równolegle do swojego realnego peceta), mu-sisz zmienić jego identyfikator SID (Security Iden-tifier) i tożsamość sieciową, aby uniknąć kon-fliktów. Zrobisz to za pomocą microsoftowego narzędzia Sysprep (dostępne pod adresemhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=3E90DC91-AC56-4665-949B-BEDA3080E0F6 , środowiska: Windows 2000/XP/2003, rozmiar pliku: 1,8 MB).

Konwertowanie realnych i wirtualnych systemów

VMware Converter oferuje wielorakie możliwości. Za jego pomocą możesz przekształcić w wirtualną maszynę realny komputer, przy którym obecnie pracujesz - lub dowolny pecet podłączony do sieci LAN. Ponadto możesz konwertować różnorakie systemy wirtualne i obrazy systemu Windows.

System jak z kserokopiarki

Duży wybór - oprócz realnych pecetów możesz konwertować także maszyny wirtualne utworzone oprogramowaniem VMware, inne maszyny wirtualne i obrazy systemu Windows.

Komputer realny. Zanim zabierzesz się do konwertowania komputera, przed którym siedzisz, musisz utworzyć nowe konto z uprawnieniami administratora. Będzie potrzebne do wykonania poniższych czynności, jednak okaże się zbędne w maszynie wirtualnej, skąd możesz je usunąć. W wypadku komputerów w lokalnej sieci LAN musisz także mieć stosowne konto administratora.

1. Zarówno przy konwertowaniu komputera lokalnego, jak i komputera sieciowego (LAN), musisz zadbać o to, aby w trakcie wykonywania tej operacji jak najmniej plików użytkownika było zablokowanych i otwartych. Dlatego zaleca się zrestartować komputer lub ponownie zalogować się tuż przed rozpoczęciem konwertowania.

2. Kliknij pole Import Machine i wybierz żądany typ (komputer realny, serwer wirtualny, komputer wirtualny). Najpierw kreator poprosi o podanie lokalizacji systemu źródłowego i wskazanie napędów, które mają być objęte konwersją. Jeśli chcesz przekształcić komputer lokalny, czyli ten, przy którym właśnie pracujesz, nie musisz wybierać innych opcji. W wypadku pecetów sieciowych należy dodatkowo podać ich nazwę w sieci lub adres IP, a w wypadku maszyn wirtualnych i plików obrazu ich lokalizację w systemie plików. Na koniec musisz jeszcze wpisać login i hasło dostępowe do konta administratora - jeśli konwertujesz komputer sieciowy.

3. Jako lokalizację docelową konwersji podaj udostępniony folder zapisany w postaci UNC (\\<serwer>\<udostępnienie>). Ważne jest, aby miał do niego pełne prawa dostępu zarówno konwertowany komputer, jak też pecet, w którym jest uruchomiony VMware Converter. Oznacza to, że musisz nawet wtedy przygotować udostępnienie i podać jako adres UNC w oknie konfiguracyjnym, gdy maszyna wirtualna ma znaleźć się w tym samym komputerze, który dokonuje konwersji. W przeciwnym razie system nie potrafiłby poprawnie zinterpretować lokalnych ścieżek dostępu do napędów i plików.

4. Twardy dysk maszyny wirtualnej nie musi mieć dokładnie takiej samej pojemności, jak dysk klonowanego komputera. Możesz zmienić rozmiary poszczególnych partycji. VMware Converter samodzielnie ustali minimalną powierzchnię dyskową wymaganą przez maszynę wirtualną. Nie powinieneś, rzecz jasna, wybierać wartości minimalnej. Gdy systemowi zabraknie miejsca na dysku, zacznie działać niestabilnie.