System wczesnego ostrzegania

Symantec wprowadził do swojej oferty nowy produkt - Symantec Vulnerability Assessment, służący do oceny podatności systemów informatycznych na zagrożenia i identyfikację luk w bezpieczeństwie.

Oprogramowanie to określa podatność systemów oraz aplikacji na sieciowe ataki. Ponadto nadaje wykrytym lukom priorytety, dotyczące pilności ich poprawienia, przedstawia możliwe skutki włamań oraz sposoby ich usunięcia.

"Niestety, wiele przedsiębiorstw i instytucji nie zdaje sobie sprawy z luk w ochronie ich systemów oraz aplikacji, a także nie potrafi stwierdzić, czy wykryte nieprawidłowości w ochronie zostały należycie zabezpieczone. Rozwiązanie Symantec Vulnerability Assessment zapewnia optymalną kontrolę oraz upraszcza proces wykrywania luk w ochronie systemów" - powiedział Jarosław Samonek, dyrektor generalny Symantec Polska.

Symantec Vulnerability Assessment wykorzystuje bazę danych podatności na zagrożenia, utrzymywaną przez Symantec. Baza ta jest indeksowana w sposób umożliwiający identyfikowanie zagrożeń rozpoznawanych przez CVE i Bugtraq. Symantec Security Response dostarcza aktualne sygnatury ataków, a także szczegółową instrukcję usuwania luk w systemach, w tym odnośniki, umożliwiające pobranie łatek, a także odsyłające do baz wiedzy online.

Więcej informacji:

http://www.symantec.pl