Systemics Poland: polscy przedsiębiorcy nie dbają o swoje dane

Przedstawiciele firmy Systemics Poland podkreślają, że większość polskich przedsiębiorców nie archiwizuje skutecznie swoich danych. Każda awaria sprzętu komputerowego może w tej sytuacji oznaczać utratę strategicznych informacji. Zachęcają do podejmowania działań prewencyjnych.

Spółka OGICOM przeprowadziła w sierpniu i we wrześniu tego roku badania w polskich przedsiębiorstwach. Wynika z nich, że ponad 90 procent firm nie jest przygotowana na awarię sprzętu i utratę istotnych danych. 35 procent firm straciło w tym roku dane z powodu awarii sprzętu komputerowego, nieumyślnego usunięcia plików, kradzieży lub w wyniku aktywności wirusów. Grzegorz Bzówka, System&Services Director w Systemics Poland komentując te wyniki powiedział: w przypadku zjawiska awarii komputerów i przechowywanych na nich danych nie należy zastanawiać się czy mojej firmie grozi taka awaria, lecz kiedy taka awaria w mojej firmie nastąpi. Zaapelował do firm o zmianę tego niekorzystnego stanu rzeczy, podkreślając, że: rozpoczęcie działań prewencyjnych pozwala uniknąć konsekwencji w postaci utraty istotnych informacji.

W ramach działań prewencyjnych sugerowane są następujące posunięcia:

  • inwentaryzacja zasobów (sprzętu, danych) i określenie stopnia zabezpieczenia dla każdego elementu;
  • podpisanie umów SLA (Service Level Agreement) z dostawcami sprzętu i usług serwisowych, pozwalających określić warunki świadczenia usług serwisowych i odpowiedzialność za realizowane zadania;
  • stworzenie i wdrożenie procedur archiwizacji danych, zapewniających ich bezpieczeństwo;
  • stworzenie i przetestowanie procedur awaryjnych.

Grzegorz Bzówka zwrócił również uwagę na fakt, że koszty działań prewencyjnych wbrew pozorom nie są bardzo wysokie, gdyż w wielu przypadkach wiążą się głównie ze zmianami organizacyjnymi i wykorzystaniem możliwości systemów, które dana firma już ma.


Zobacz również