Systemowe narzędzia administracyjne

Każda wersja Windows zawiera narzędzia ułatwiające zarządzanie komputerem oraz niewielką siecią. Zanim zaczniesz szukać programów zewnętrznych zobacz, co oferuje system i naucz się korzystać z jego narzędzi administracyjnych. Mają one naprawdę duże możliwości.


Sprawne zarządzanie systemem operacyjnym bądź niewielką siecią składającą się kilku komputerów wymaga odpowiednich narzędzi.

Zestaw narzędzi administracyjnych w biurkowej wersji systemu w zupełności wystarczy do wykonania podstawowych zadań

Zestaw narzędzi administracyjnych w biurkowej wersji systemu w zupełności wystarczy do wykonania podstawowych zadań

Do zastosowań amatorskich i półprofesjonalnych nie warto jednak kupować, najczęściej drogich, komercyjnych programów. Lepiej zapoznać się z aplikacjami oferowanymi przez system i nauczyć się ich sprawnie używać. W zupełności wystarczą. Funkcje przydatne administratorom można znaleźć w każdej wersji Windows. W siódemce ukryte są w Panelu sterowania. Przeprowadzisz za ich pomocą diagnostykę, skonfigurujesz ustawienia Windows, prześledzisz ważne zdarzenia.

1. Podgląd zdarzeń

W trakcie pracy Windows, uruchamiania systemu czy działania aplikacji mają miejsce różne zdarzenia. Informacje o nich zapisywane są w tak zwanym dzienniku systemowym.

W zależności od konfiguracji dotyczą zaistniałych błędów, akcji podejmowanych przez zainstalowane programy, działań użytkowników, bezpieczeństwa. Warto regularnie przeglądać dziennik ponieważ zawarte w nim informacje mogą ułatwić wykrycie przyczyny częstych błędów, namierzyć użytkownika, który wykonuje w systemie nieuprawnione operacje, przeanalizować działanie programów i usług.

1. Dostęp do informacji o systemie i jego działaniu dają dwa narzędzia. Podgląd zdarzeń i Usługi składowe stanowią dzienniki, w których rejestrowane są szczegółowo wszystkie najważniejsze informacje. Pierwszy z dzienników stanowi fragment drugiego, to wydzielona część dotycząca samych zdarzeń. Uruchom go.. Zbiór wszystkich zapisanych rekordów znajdziesz w centralnej części okna, w sekcje Podsumowanie zdarzeń administracyjnych. Kategoria Błędy zawiera informacje o najważniejszych zdarzeniach związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem systemu bądź programów mogących prowadzić na przykład do utraty danych. Grupa Ostrzeżenia podsumowuje rekordy, które informują o możliwych błędach i zaistniałych sytuacjach które w przyszłości mogą powodować poważniejsze następstwa. Informacje to spis komunikatów informacyjnych o operacjach przeprowadzonych przez system bądź jakiś program.

Główne okno podglądu zdarzeń Windows 7

Główne okno podglądu zdarzeń Windows 7

2. Pełen zapis dzienników znajdziesz w lewej części okna. Dzienniki systemu Windows obejmują zdarzenia związane z systemem operacyjnym, Dzienniki aplikacji i usług związane z programami i serwisami systemowymi. Logi systemowe mają wydzielone pięć kategorii. Grupa Aplikacja zwiera błędy, ostrzeżenia i informacje dotyczące interakcji programów, usług czy sterowników z systemem operacyjnym, Zabezpieczenia obejmuje zapis audytów bezpieczeństwa - sukcesów i porażek wybranych operacji w systemie (na przykład logowania). Kategoria Ustawienia dotyczy zmian w konfiguracji, a System narzędzi systemowych i akcji podejmowanych przez Windows. Część Zdarzenia przesyłane dalej związana jest z zapisami przesyłanymi między komputerami w sieci.

3. Rozwiń dla przykładu dzienniki systemowe i kliknij kategorię Zabezpieczenia. Lista zdarzeń wyświetlona zostanie z prawej strony. Obejmuje ona czas zarejestrowania, źródło i kategorię. Niezmiernie przydatny jest identyfikator zdarzenia. Pozwala on uzyskać więcej informacji na temat zapisów, których opis w dzienniku jest zbyt lakoniczny. Dodatkowe dane łatwo na przykład znaleźć w sieci. Po wybraniu rekordu z listy, na karcie Ogólne widocznej poniżej pojawia się bardziej precyzyjny opis. Zwróć przy okazji uwagę, że rejestrowane są jedynie rekordy związane z inspekcją tych zdarzeń, których zapis został zdefiniowany przez użytkownika. Informację, o tym które sytuacje mają być kontrolowane ustawia się w edytorze systemowych polis za pomocą narzędzia Zasady zabezpieczeń lokalnych

Szczegółowe informacje wyświetlane przez dziennik zdarzeń są czasami niewystarczające i wymagają dalszych poszukiwań w dokumentacji

Szczegółowe informacje wyświetlane przez dziennik zdarzeń są czasami niewystarczające i wymagają dalszych poszukiwań w dokumentacji

4. Lista wszystkich rekordów dziennik jest bardzo długa. Z tego powodu często trudno jest znaleźć zapis związany z konkretnym zdarzeniem. W takiej sytuacji należy korzystać z filtrów, zwanych w podglądzie zdarzeń widokami. Aby stworzyć filtr kliknij polecenie Utwórz widok niestandardowy w prawej części okna. Na liście Zalogowano zdefiniuj czas który cię interesuje. Jeżeli tworzysz filtr ogólny pozostaw pozycję Dowolna godzina, gdy sprawdzasz ostatnio zarejestrowane zapisy możesz wybrać na przykład Ostatnia godzina czy Ostatnie 7 dni. W sekcji Poziom zdarzenia zaznacz, jakie informacje cię interesują. Gdy chcesz sprawdzić tylko najpoważniejsze dane zaznacz Krytyczne i Błąd.

5. Zapisy możesz wyszukiwać według kategorii. W takiej sytuacji pozostaw zaznaczenie Według dzienników i na liście obok wskaż kategorię. Czasami interesujące są jedynie rekordy generowane przez jeden program bądź usługę. W takiej sytuacji szybciej wyszukasz je korzystając z opcji Według źródeł i listy Źródła zdarzeń. Pole <Wszystkie identyfikatory zdarzeń> służy do filtrowania rekordów po numerach identyfikacyjnych. Wymaga to jednak ich znajomości. Można używać pojedynczych zapisów bądź całych zakresów. Lista słów kluczowych jest zamknięta. Nie możesz stosować własnych, a jedynie wybrać te już zdefiniowane. Zrobisz to na liście Słowa kluczowe. Poszukiwania możesz ograniczyć również do zdarzeń związanych z konkretnym użytkownikiem czy komputerem jeżeli przeprowadzasz inspekcję dzienników zarejestrowanych w sieci. Zapisz definicję filtra przyciskiem OK.

Narzędzia administratora w menu startowym

Domyślnie narzędzia administracyjne nie są wyświetlane w menu startowym. Aby uzyskać do nich dostęp należy otworzyć Panel sterowania i wybrać polecenie Narzędzia administracyjne. Obsługa z poziomu menu jest jednak wygodniejsza dlatego warto włączyć bezpośredni dostęp do poleceń. Aby to zrobić kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk startowy i z menu kontekstowego wybierz Właściwości. Kliknij Dostosuj. Przewiń listę poleceń w dół, aż do grupy Systemowe narzędzia administracyjne. Zaznacz opcję Wyświetl w menu Wszystkie programy bądź Wyświetl w menu Wszystkie programy i w menu Start. Najłatwiejszy dostęp do wszystkich narzędzi da druga z opcji. Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK.

6. W polu Nazwa nadaj widokowi (filtrowi) nazwę. Poniżej możesz umieścić również jego bardziej precyzyjny opis. Standardowo filtr umieszczany jest w sekcji Widoki niestandardowe ale miejsce jego zapisu możesz wybrać sam. Zrobisz to w polu u dołu okna. Jeżeli chcesz stworzyć własny katalog filtrów użyj przycisku Nowy folder. Na koniec kliknij OK.