Systemowy nadzorca

SysInfoMyWork 1.1 to niewielki ale przydatny program narzędziowy, kontrolujący stan wykorzystania pamięci operacyjnej oraz zasobów procesora. Dostępny bezpłatnie w polskiej wersji językowej.

Aplikacja w przejrzystej formie pokazuje ilość wolnej, lub zajętej pamięci RAM oraz obciążenie procesora komputera za pomocą animowanej ikony umieszczonej w zasobniku systemowym (tray'u). Pozwala na zmianę schematu kolorów wyświetlanej informacji.

Oferuje również bardzo użyteczną opcję wymuszania porządkowania zajętej przez system i uruchomione aplikacje pamięci RAM, w celu uzyskania potrzebnej ilości wolnych zasobów. Funkcja ta jest realizowana automatycznie według parametrów podanych przez użytownika.

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=1537


Zobacz również