Szansa dla kandydatów

Według Stratfor.com migracja specjalistów IT z Europy Środkowowschodniej będzie korzystna dla gospodarki UE, ale podkopie potencjał krajów kandydujących.

Brak wykwalifikowanego personelu w zarządzaniu rozwojem technologii, telekomunikacji i oprogramowania komputerowego jest bardziej dotkliwy w Europie Zachodniej niż w USA ponieważ Europa ma więcej zaległości do nadrobienia - twierdzi serwis Stratfor.com.

Dalszy rozwój technologii dodatkowo zwiększy popyt na personel IT. Niestety praca w sektorze IT nie jest propozycją dla 15 mln bezrobotnych w krajach Piętnastki ponieważ nie mają oni wymaganych kwalifikacji. Istnieje kilka potencjalnych możliwości rozwiązania tego problemu: zwiększenie zarobków personelu już obecnego na rynku pracy, przeniesienie się tam, gdzie brak kwalifikowanego personelu jest stosunkowo najmniejszy, szkolenie nowego narybku i import siły roboczej.

Za najbardziej praktyczne rozwiązanie uznaje się jednak tylko ostatnią opcję. Pracownicy z przyszłych krajów członkowskich prędzej lub później i tak będą mieli nieskrępowany dostęp do unijnego rynku pracy, a zatrudnianie ich już w tej chwili może przyczynić się do szybszego wyrównania różnic między Europą a Stanami Zjednoczonymi.