Szczepionka zamiast poprawek

Po raz pierwszy od momentu wprowadzenia programu comiesięcznych, zbiorczych biuletynów bezpieczeństwa Microsoftu, w marcu zabrakło jego nowej edycji. W zamian za to po raz kolejny została zaktualizowana szczepionka przeciwko wirusom.

Jak informowaliśmy już wcześniej, na 8 marca nie przewidziano publikacji żadnych nowych biuletynów bezpieczeństwa. Przedstawiciele koncernu zapytani o przyczyny takiego kroku odpowiadają, iż czasami skupienie się na jakości dostarczanych poprawek może powodować pewne opóźnienia - tak stało się również tym razem.

Na pocieszenie, udostępniona została kolejna wersja narzędzia Malicious Software Removal Tool, służącego do wykrywania i usuwania z systemu najniebezpieczniejszych wirusów i robaków internetowych. Najnowsza wersja (1.2) potrafi poradzić sobie z robakami Bropia, Sober, Sobig i Gaobot, wirusami Bagle i MyDoom oraz koniem trojańskim o nazwie Goweh.

Malicious Software Removal Tool dostępny jest z poziomu automatycznej aktualizacji systemu (Auto-Update/Windows Update), z serwisu Microsoft Download Center, a także jako kontrolka ActiveX do pobrania ze strony http://www.microsoft.com/malwareremove . Narzędzie po raz pierwszy zostało udostępnione na początku stycznia.


Zobacz również