Szef jako motywator

8. Nie czekaj z pochwałą, nagradzaj od razu!

Nagroda powinna pojawić się zaraz po dobrze wykonanym zadaniu. Nie zwlekaj z nagrodami na koniec miesiąca, na jubileusz firmy, na koniec roku itd. Nie łącz jej również z innymi okazjami, np. bonusami na święta. Daj pracownikowi poczucie, że zrobił coś ważnego dla firmy, niech poczuje satysfakcję, ma świadomość, że został specjalne wyróżniony.

9. Nagradzaj publicznie, karz w cztery oczy

Szefowie nagradzają pracowników za ich postawę. Nagradzając publicznie, na konkretnych przykładach pokazujesz i uczysz ludzi, jakie zachowania zasługują na uznanie. Jeśli będziesz nagradzał po ciuchu, na boku i nie poinformujesz o tym reszty pracowników, narazisz się na zarzuty faworyzowania kogoś i wywołasz konflikty w zespole.

10. Nie łącz pochwały z krytyką

Kiedy łączysz nagrodę z krytyką, obniżasz wartość motywacyjną nagrody, bo pracownik będzie przede wszystkim pamiętał karę. Mówiąc: "Mam nadzieję że ta nagroda jest słuszna i tym razem nie sądzie pan na laurach", sugerujesz, że pracownik jest nieodpowiedzialny i że pochwały uderzą mu do głowy.

11. Strzeż się nadmiaru pochwał

Pochwały bez określonych powodów powodują spadek motywacji. Pracownicy szybko się do nich przyzwyczajają i przestają się starać. Nieuzasadnione nagrody powodują chaos w zespole, bo szef nie daje jasno do zrozumienia, co zasługuje na jego uznanie. Pochwały dawane bez wcześniejszego przeanalizowania ich roli w motywowaniu nie spełniają swojej funkcji. Stają się bezwartościowe, obniżają zapał do dalszej pracy.

12. Doceń rolę pozafinansowych motywatorów

Po osiągnięciu pewnego poziomu zarobków, pieniądze - zgodnie z teorią motywacji Fredericka Herzberga - stają się czynnikiem mało motywującym. Owszem, gdyby zabrano pensję, pracownicy utraciliby motywację, ale sam fakt zarabiania nie powoduje po pewnym czasie wzrostu zaangażowania. Pracownicy często uważają, że pieniądze i tak im się należą, nawet te dodatkowe, a kolejna podwyżka powoduje wzrost oczekiwań. Dlatego w skutecznym motywowaniu warto wyjść poza premie, gotówkę, bony. Jak to zrobić? Proponuję założyć teczkę nagród dla każdego pracownika, w której gromadzi się dane dotyczące pasji, zainteresowań, hobby itd. Przygotowany w ten sposób zbiór nagród pozwoli na stworzenie puli, z której będzie można wybierać skuteczne narzędzia motywacyjne. Warto zastanowić się też nad wyróżnieniami specjalnymi, takim jak: zmniejszenie kontroli, zwiększenie odpowiedzialności i samodzielności w działaniu, rozszerzenie zakresu kompetencji.

Pracując z menedżerami, zauważyłam, że obecne spowolnienie gospodarcze i światowy kryzys uzmysłowiły kadrze zarządzającej potrzebę stosowania motywatorów pozafinansowych.