Szef jako motywator

Przełożeni zaczęli doceniać wagę nagród psychologicznych, które są skutecznymi metodami angażowania pracowników w trudnych czasach. Jak zatem można zmotywować pracownika bez dodatkowych kosztów? Oto kilka propozycji:

- Wyrażenie uznania po samodzielnym pomyśle pracownika, np. opracowaniu nowej oferty dla klientów w trudnych czasach.

- Podziękowanie, że w razie potrzeby pracownik zostaje po godzinach.

- Pochwała publiczna za wybitne osiągnięcia, np. opracowanie nowej strategii sprzedaży.

- Wprowadzenie konkursu na pomysł dotyczący nowych działań firmy w obecnych czasach. Po jego zakończeniu wybór najlepszych pomysłów i nagradzanie zwycięzców poprzez awans.

- Wyznaczanie nowych, ambitniejszych celów dla osób, które ciężko pracują, bo pragną się rozwijać.

- Udział w zebraniach zarządu firmy dla wybranych menedżerów.

- Zwiększenie odpowiedzialności i przyznanie ambitniejszych obowiązków najlepszym pracownikom.

- Rozszerzenie zakresu kompetencji, np. przydzielenie prestiżowych klientów handlowcowi, który najwięcej sprzedaje.

- Pochwały słowne, dyplomy uznania - te nagrody, pokazują pracownikom, że szef zauważa i ceni ich pracę.

- Rozszerzenie wpływu na sprawy firmy zawsze skutecznie motywuje kadrę menedżerską.

- Zaoferowanie najlepszym członkom zespołu elastycznego czasu pracy - pracownik może sam zadecydować, czy przyjść do firmy później i zostać dłużej.

- Okazywanie zaufania - swoboda działania w wykonywaniu powierzonych obowiązków to dla niektórych motywacja do jeszcze lepszej pracy.

- Określenie celów, rozwoju i awansu zawodowego - możliwość rozwoju i objęcia wyższego stanowiska skutecznie motywuje do osiągania lepszych wyników.

- Budowanie pozytywnej atmosfery, która zaowocuje dobrym samopoczuciem pracowników i przyczyni się do efektywniejszej pracy.

Nagradzanie innowacyjności, okazywanie wsparcia, empatii oraz wiary w ludzi to podstawa skutecznej motywacji nie tylko w czasach recesji.

W poszukiwaniu efektywnego sposobu nagradzania, który będzie jednocześnie systemem motywacyjnym, rola szefa ma podstawowe znaczenie. Jeśli menedżer dysponuje dużą pulą nagród, łatwiej mu zdecydować się na codzienne docenianie i motywowanie pracowników. Dzięki temu ludzie poczują się spełnieni i silniej związani z firmą. Bo przecież pracuje się nie tylko dla pieniędzy, ale przede wszystkim po to, by spełnić swoje potrzeby społeczne i psychiczne.

Autorka jest psychologiem biznesu, coachem wyższej kadry menedżerskiej.