Szefowie wolą Internet od prasy

Najważniejszym źródłem informacji biznesowych dla przedstawicieli kadry zarządzającej jest Internet – wskazują badania przeprowadzone przez Forbes.com oraz GartnerG2. Sieć okazała się cenniejsza niż prasa codzienna.

Badania przeprowadzono wśród 2800 przedstawicieli kadry zarządzającej. 38% badanych zadeklarowało, że najistotniejszym i jedynym źródłem, skąd pozyskują informacje związane z biznesem, jest Sieć.

Dopiero na drugim miejscu w rankingu najważniejszych dla tej grupy użytkowników Sieci mediów znalazła się codzienna prasa. 26% badanych wskazało gazety biznesowe jako jedyne zasoby, z których czerpią wiedzę o wydarzeniach ze świata biznesu.

Zaufanie przedstawicieli kadry zarządzającej do Internetu jest coraz większe. 51% respondentów określiło Sieć jako świetne źródło cennych informacji. Jednie 22% osób tak określiło prasę.

Jim Spanfeller, prezes Forbes.com zaznaczył w komentarzu do badań, że Internet staje się pierwszym i najważniejszym medium dla dzisiejszych biznesmenów.

Badani zaznaczyli również, że coraz mniej czasu przeznaczają na korzystanie z tradycyjnych mediów (prasy, TV i radia) na rzecz dłuższego czasu spędzonego w Internecie. 59% ankietowanych wskazało, że skróciło czas poświęcony czytaniu magazynów, 48% odniosło się tak do telewizji, a 46% do radia.

Dodatkowo 26% przedstawicieli kadry zarządzającej potwierdziło, że zna technologię Wi-Fi. Do końca 2005 roku 57% badanych planuje korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu.