Szeroki dostęp coraz popularniejszy

W USA liczba abonentów korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi już ponad 15 milionów.

Najwięksi amerykańscy dostawcy szerokopasmowego dostępu do Internetu podłączyli w samym tylko trzecim kwartale br. 1,68 nowych użytkowników. W ten sposób liczba użytkowników szerokiego łącza osiągnęła w USA 15,6 mln.

Zdaniem Leichtman Research, wzrost liczny użytkowników szerokopasmowego dostępu był w minionym kwartale największy w tym roku i znacznie, bo o 400 tys. przekroczył liczbę użytkowników przyłączonych w analogicznym okresie minionego roku.