Szerokie pasma

Rozwój aplikacji sieciowych i rosnące wymagania klientów wkrótce przyczynią się do gwałtownego wzrostu zainteresowania szerokopasmowym przesyłem danych w Internecie.

Według badań firmy Forward Concepts, do 2005 r. liczba użytkowników modemów kablowych i DSL osiągnie 35 mln. Tak dynamiczny wzrost będzie spowodowany przez coraz bardziej zaawansowane i rozbudowane usługi oferowane w sieci: transmisję głosu, e-biznes, wideokonferencje, prywatne sieci wirtualne (VPN - Virtual Private Networks) i gry.

Wszystkie te serwisy muszą wykorzystywać szerokopasmowy przekaz danych zapewniany m.in. przez modemy kablowe. Rozwiązanie takie - wg przewidywań Forward Concept - do 2005 r. wybierze 60% odbiorców z rynku klienckiego, natomiast linie DSL będzie wykorzystywało 40% i to głównie małych firm typu SOHO (Small Office-Home Office). Pomimo przewidywanej przewagi modemów kablowych, udział DSL w rynku będzie wzrastał, choć w 2005 r. jeszcze nie wyprzedzi kablowych modemów ze względu na dużą popularność tej technologii wśród użytkowników indywidualnych.

Aby jednak kablowy dostęp do sieci stał się rzeczywistością na masową skalę, kablowa infrastruktura musi wspierać dwukierunkowy przesył danych: od dostawcy usługi do klienta i od użytkownika do dostawcy. Według przewidywań firmy eMarketer (zbliżonych do prognoz Forward Concepts), obecnie subskrybenci dostępu do Internetu przez modem kablowy stanowią niewielki odsetek w porównaniu z liczbą domów przygotowanych na to rozwiązanie. W 2003 r. już być prawie 10 mln ludzi będzie "serfowało po kablu", co i tak w porównaniu z 74 mln okablowanych domów ma stanowić jedynie 13,2-proc. udział w rynku.


Zobacz również