Szerokie pasmo w Europie

Według raportu opublikowanego przez firmę Forrester Research, odsetek europejskich gospodarstw domowych zaopatrzonych w szerokopasmowy dostęp do Internetu wzrośnie z obecnych 0,2% do 18% w roku 2005.

Zgodnie z najnowszym raportem opublikowanym przez firmę Forrester Research, liczba europejskich gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu osiągnie 27 mln. Będzie to stanowić 18% wszystkich gospodarstw domowych, podłączonych do sieci w Europie (w porównaniu z 0,2% w roku 1999). Szerokopasmowy dostęp do sieci jest definiowany przez analityków z Forrester Research jako połączenie z Internetem, zapewniające minimalną szybkość transferu danych na poziomie 128 Kb/s lub większym.

Forrester Research przewidują także, iż niebawem z rynku znikną mniejsi dostawcy usług internetowych, a ich rolę przejmą operatorzy telefoniczni i kablowi. Zdaniem analityków, już w 2002 r. doprowadzi to do spadku cen za szerokopasmowy dostęp do sieci do poziomu ok. 30 USD miesięcznie.

Do europejskiej czołówki pod względem internetowej infrastruktury należy dziś Skandynawia, która do 2005 r. pod względem abonenckich łączy szerokopasmowych osiągnie poziom Stanów Zjednoczonych. Odsetek domostw z szybkim dostępem do Internetu wyniesie w tym kraju 36-40%. Na kolejnych miejscu znajdzie się Holandia (28%), potem Niemcy (25%), Wlk. Brytania (20%) i Francja (11%).


Zobacz również