Szerokopasmowość polska

Na koniec ub. roku w Polsce podłączonych było 3,19 miliona linii szerokopasmowego dostępu do Internetu - wynika z ustaleń pierwszej edycji raportu Broadband Barometer, zrealizowanych przez Cisco przy współpracy z IDC. Niemal 80% łączy wykorzystują u nas użytkownicy indywidualni, wśród firm najaktywniejsze są w przyłączaniu do szerokiego pasma małe i średnie firmy oraz Instytucje publiczne. Daleko w tyle pozostają natomiast szkoły.

Analiza dostępu szerokopasmowego w Polsce i innych krajach Europy obejmuje kwestie liczby użytkowników, wykorzystywanych technologii, dostawców sygnału i proponowanych przez nich cen, do rodzaju treści wyszukiwanych w Internecie. W badaniu porównano stan na koniec czerwca 2006 oraz koniec grudnia 2006.

Liczba osób korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce rośnie; pod koniec 2006 roku do Internetu podłączonych było 3,19 miliona linii szerokopasmowych. Od stycznia do czerwca 2006 roku liczba użytkowników szerokopasmowego Internetu wzrosła o 20%.

Wśród przyczyn tego wzrostu autorzy raportu wskazują jako główne spadek taryf usług telekomunikacyjnych i duża różnorodność ofert. Najbardziej aktywną grupą korzystającą z szerokopasmowego dostępu do Internetu są użytkownicy indywidualni, którzy wykorzystują 80% wszystkich łączy szerokopasmowych. Wzrost zainteresowania dostępem do Internetu jest widoczny również wśród firm, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Na uwagę zasługuje też sięgający 90% odsetek urzędów administracji publicznej wykorzystujących szerokopasmowy Internet. W tym wypadku walnie przyczyniły się regionalne programy, jak: "Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna", "E- Rozwój Mazowsza", "Bezprzewodowy Kraków" i "ePodatek". Nie napawa natomiast optymizmem poziom dostępu do Internetu w szkołach, oceniany na zaledwie 40%.

Najpopularniejszą technologią, z której korzystają polscy internauci jest xDSL (57% użytkowników Internetu w Polsce). Kolejne miejsca pod względem popularności zajmują dostęp poprzez sieci telewizji kablowych i sieci LAN. Najpowszechniejszym pasmem jest wśród polskich internautów 512 Kbps. Połączenia o niższej przepustowości zaczynają znikać z rynku - zauważają autorzy raportu.