Sześcienne filmy QuickTime

Australijska firma Click Here Design wydała dwa nowe narzędzia autorskie dla QuickTime VR, wykorzystujące 'sześcienny' format plików oferowany przez QuickTime 5.0.

Wprowadzony w QuickTime 5.0 format graficzny 'Cubic VR' nie ogranicza punktów widzenia obrazu do bocznych linii wzroku, ale może swobodnie obracać obraz w przestrzeni pełnej kuli. Narzędzie CubicConverter służy do konwersji różnych typów obrazów do sześciennego formatu filmów QuickTime VR oraz przekładania plików 'Cubic VR' na dwuwymiarowe formaty wideo. Podczas konwersji sześcienne powierzchnie panoramy mogą być retuszowane w programach takich jak np. Photoshop i oczyszczone z niepożądanych obiektów i zabrudzeń. Poza tym, CubicConverter jest w stanie wyekstraktować cylindryczne panoramy z filmów QuickTime VR starszego formatu (wersje 1 i 2), przekonwertować je i na nowo zapisać. Jeśli zaś film QuickTime VR jest już filmem formatu 'cubic', jego sześcienne powierzchnie można także wyekstraktować i odtwarzać w przeglądarkach VRML lub wykorzystać w aplikacji do renderingu 3D.

Z kolei CubicConnector to autorska aplikacja służąca do linkowania plików sześciennego formatu QuickTime VR w 'wielowęzłowe' filmy lub pojedyncze węzły (nodes) połączone kodem HTML. Narzędzie zapewnia strumieniowe importowanie węzłów źródłowych, określanie obszarów aktywnych (hotspots), opcje łączenia tych obszarów z docelowymi węzłami lub adresami URL, podgląd połączonego filmu oraz możliwość eksportu pliku do filmu 'multinode' (gdzie wszystkie węzły zawarte są w tym samym pliku) albo serii 'jednowęzłowych' filmów z aktywnymi obszarami URL odnoszącymi do innych filmów.

http://www.clickheredesign.com.au/products/cubicconverter

http://www.clickheredesign.com.au/products/cubicconnector


Zobacz również