Szklany przycisk

Pewnie nieraz podziwiałeś grafiki na stronach WWW w Internecie lub też zachwycałeś się fotomontażami, barwnymi przejściami itp. Jeżeli myślisz, że do zrobienia czegoś takiego niezbędne są lata praktyki i specjalistyczne oprogramowanie, to grubo się mylisz. Nam wystarczyła wersja 4.2 programu Ulead PhotoImpact, trochę fantazji i wolnego czasu. Zresztą sam się przekonaj, jakie to proste.

Pewnie nieraz podziwiałeś grafiki na stronach WWW w Internecie lub też zachwycałeś się fotomontażami, barwnymi przejściami itp. Jeżeli myślisz, że do zrobienia czegoś takiego niezbędne są lata praktyki i specjalistyczne oprogramowanie, to grubo się mylisz. Nam wystarczyła wersja 4.2 programu Ulead PhotoImpact, trochę fantazji i wolnego czasu. Zresztą sam się przekonaj, jakie to proste.

Najpierw zajmiemy się tworzeniem przycisku, który można wykorzystać jako aktywny obiekt graficzny przy tworzeniu strony WWW lub jako ozdobnik serwisu. Przycisk będzie o tyle ciekawy, że wygląda jak zdjęcie zatopione w szklanym guziku.

Do wykonania takiego przycisku będziesz potrzebował zdjęcia w pliku graficznym. Właśnie to zdjęcie zatopisz w szkle.

Etap 1.

Uruchom program PhotoImpact i utwórz nowy rysunek o wymiarach 300x200 pikseli, rozdzielczości 72 dpi i białym tle. W tym celu wybierz File | New, a następnie w oknie New ustaw odpowiednie parametry.

Szklany przycisk

Etap 2.

Szklany przycisk
Otwórz zdjęcie, które chcesz zastosować jako podstawę przycisku (File | Open i nazwa pliku).

Etap 3.

Uaktywnij okno nowo utworzonego obrazka i użyj narzędzia Selection. Za jego pomocą narysujesz elipsę, żeby przycisk miał obłe kształty. Elipsę możesz wprawdzie narysować ręcznie, lecz za pomocą Selection zrobisz to znacznie precyzyjniej, z góry określając jej rozmiary. W tym celu na pasku opcji narzędzia Selection, rozwiń listę Shape i wybierz Ellipse. Następnie zaznacz okno wyboru Fixed size (in Pixels) i wpisz rozmiary w punktach: 200x120. Teraz najedź wskaźnikiem na środek obrazka i kliknij lewym przyciskiem myszy. Elipsa o określonych wymiarach 200x120 została wstawiona.

Szklany przycisk
Uwaga. Jeżeli sobie życzysz, możesz ustawić zmiękczanie krawędzi na 1 (Soft edge). Nie zmiękczaj jednak krawędzi elipsy, jeżeli planujesz dodać cień pod przyciskiem. W przeciwnym wypadku wokół elipsy pojawi się biały pierścień.

Etap 4.

Szklany przycisk
Teraz wypełnij elipsę gradientem, czyli tłem składającym się z dwóch kolorów, z których jeden przechodzi w drugi. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy małą strzałkę przy ikonie narzędzi wypełniania, rozwijając w ten sposób menu narzędzi. Wybierz ikonę narzędzia wypełniania gradientowego (Linear Gradient Fill Tool).

Szklany przycisk
Następnie wybierz dwa kolory wypełnienia. Kliknij lewe kolorowe okno Fill colors i z palety kolorów wybierz najbardziej Ci odpowiadający. Tę samą operację powtórz z drugim kolorem, pamiętając o tym, że najlepszy efekt gradientu otrzymasz wtedy, gdy kolory będą się znacznie różniły.

Teraz umieść kursor myszy po lewej stronie elipsy i, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij (najlepiej po skosie) do przeciwległej krawędzi. Elipsa zostanie wypełniona automatycznie.

Etap 5.

Szklany przycisk
Teraz zmień narzędzie na strzałkę i kliknij środek elipsy, a z menu Edit | Selection wybierz opcję Expand/Shrink. Na ekranie pojawi się mniejsza elipsa wpisana w pierwotną.

Etap 6.

Szklany przycisk
Teraz wykorzystasz wcześniej wczytane zdjęcie. Z paska narzędzi po lewej stronie wybierz narzędzie klonowania (Clone-Paint Brush). Trzymając naciśnięty klawisz [Shift], kliknij lewym przyciskiem myszy środek zdjęcia, określając tym samym źródło klonowania (krzyżyk zacznie migać). Możesz powiększyć rozmiar pędzla (Shape) do 70, dzięki czemu szybciej sklonujesz zdjęcie. Następnie umieść kursor w środku wewnętrznej elipsy i, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, zamaluj go. Nie obawiaj się, że wyjdziesz poza krawędzie, ponieważ klonujesz zdjęcie tylko do wewnętrznej elipsy. Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnętrzną elipsę i wybierz z menu kontekstowego opcję Convert to object. Ponownie kliknij prawym przyciskiem i wybierz Merge All. Jesteś gotów do szklenia.

Etap 7.

Teraz nieco trudniejsza część pracy, będziesz bowiem powlekać wklonowany obrazek szklaną powierzchnią. W tym celu wybierz narzędzie ścieżki Path. Na pasku właściwości narzędzia rozwiń listę Mode i wybierz z niej opcję Path. Kliknij ikonę Edit i wybierz Elipse. W ten sposób skonfigurowałeś narzędzie umożliwiające określenie obszaru, na który wylejesz szkło.

Szklany przycisk