Szkodliwe procesy systemowe - zobacz i usuń

Nigdy do końca nie wiadomo, które procesy uruchomione w systemie są pożądane w , a które wręcz przeciwnie. Polskie darmowe narzędzie o nazwie Pest Exterminator 0.1 pokazuje listę i przedstawia do każdego elementu opis.

Program usuwa szkodliwe procesy (wirusy/trojany/spyware/dialery/browser hijackers - 'podmieniacze' strony startowej i innego typu malware). Aplikacja wyświetla wszystkie uruchomione procesy przypisując każdemu opis, czy proces jest systemowy, czy szkodliwy dając możliwość ich zakończenia i usunięcia z dysku oraz rejestru.

Od innych programów tego typu odróżnia go to że uruchomione procesy są opisane, co ułatwia początkującemu użytkownikowi podjęcie decyzji, które z nich są szkodliwe i które należy usunąć. W bazie programu zawarte jest około 1000 szkodliwych programów.

Więcej informacji na stronie autora.


Zobacz również