Szkoła fotografowania National Geographic, Fotografia cyfrowa

Istniejące od 116 lat szacowne Towarzystwo National Geographic niemal od początku wykorzystuje fotografię jako jedno z podstawowych narzędzi przekazu, zaś wiele zdjęć wykonanych przez jego członków i autorów weszło do kanonu światowej fotografii, jak choćby słynna ''Afgańska dziewczyna''.

Istniejące od 116 lat szacowne Towarzystwo National Geographic niemal od początku wykorzystuje fotografię jako jedno z podstawowych narzędzi przekazu, zaś wiele zdjęć wykonanych przez jego członków i autorów weszło do kanonu światowej fotografii, jak choćby słynna ''Afgańska dziewczyna''.

Szkoła fotografowania National Geographic, Fotografia cyfrowa

Rob Sheppard, wydawca PC Photo i Outdoor Photo, przypomina we wstępie do swojej książki, że w czasie ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich już tylko 20 procent fotoreporterów korzystało z tradycyjnych aparatów, podkreślając niesłychane tempo upowszechniania się technik cyfrowych i postępującą ich akceptację przez zawodowych fotografów.

Jego praca jest jakby rozwinięciem i uzasadnieniem tej konstatacji. Autor w przystępny sposób przedstawia przejście od aparatu klasycznego do cyfrowego, pokazując podobieństwa i różnice między oboma typami urządzeń, chcąc wyraźnie pokazać, że rewolucyjność fotografii cyfrowej nie wiąże się wcale z całkowitym odejściem od zakorzenionych przyzwyczajeń. Kolejne rozdziały wyjaśniają, jak fotografować, jak przenosić fotografie do komputera i dokonywać cyfrowych przekształceń, jak wreszcie drukować i upowszechniać zdjęcia. Wszystko to jest podane prostym i zrozumiałym językiem, dzięki czemu spora dawka wiedzy fachowej jest nadzwyczaj strawna w odbiorze. Autor wykorzystuje tu swoje wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykład wszystkich technik jest szczególnie przekonujący. Cały poradnik jest obficie ilustrowany kolorowymi zdjęciami prezentującymi poszczególne etapy pracy fotografa. Ciekawe są też uwagi dotyczącej etycznej strony cyfrowej fotografii.

Ta arcyciekawa książka jest napisana przez praktyka dla praktyków i choć nie będzie stanowić odkrycia dla specjalistów, powinna zainteresować wszystkich tych, którzy odkrywają właśnie świat amatorskiej, cyfrowej fotografii, a chcą wiedzieć coś więcej niż tylko to, jak nacisnąć spust.

Rob Sheppard tł. Maciej Hen, Warszawa

Wydawnictwo G+J RBA 2003, ISBN 83-89018-51-5

Cena 49 zł