Szkolenia przez sieć

Young Digital Poland wprowadza na rynek własny system wspomagający szkolenia grupowe.

Znana z multimedialnych kursów językowych firma Young Digital Poland opracowała system wspomagający grupowe szkolenia wszelkiego rodzaju. Dzięki NetPlus+ nauka odbywa się przy komputerze podłączonym do istniejącej w przedsiębiorstwie czy uczelni sieci informatycznej lub Internetu. Uczestnikowi szkolenia udostępnia się materiał dotyczący przedmiotu kursu w formie programu multimedialnego, a specjalne oprogramowanie monitoruje i kontroluje przebieg szkolenia.

Umożliwia to stosunkowo proste szkolenie nawet dużych grup pracowników czy studentów niezależnie od poziomu zaawansowania oraz czasu i miejsca, w którym przebywają. Ponadto zapewnia indywidualizację procesu nauczania. Opracowany system umożliwia bowiem dostosowanie zakresu, intensywności, tempa i poziomu materiału szkolenia do potrzeb użytkownika. Specjalny moduł monitoruje działania ucznia i może ocenić jego zaawansowanie jeszcze przed zakończeniem całej nauki.

NetPlus+ jest systemem pracującym w architekturze klient - serwer i składa się z dwóch modułów: oprogramowania zarządzającego (Trener, Student, Serwer) oraz bazy szkoleniowej. Trener to aplikacja zainstalowana w komputerze nauczyciela. Dzięki tworzonym automatycznie raportom oraz wymianie informacji z uczniami poprzez sieć może on łatwo kierować nauką podopiecznych. Oprogramowanie Student zapewnia stały dostęp do materiału szkoleniowego oraz umożliwia porozumiewanie się z innymi uczestnikami kursu i osobą nadzorującą szkolenie. Aplikacja Student może być również zainstalowana na komputerze, który znajduje się poza firmą. Rozwiązanie to umożliwia łączenie się z serwerem NetPlus+ poprzez Internet za pomocą modemu. Przed zakończeniem pracy z programem, wyniki nauki są przesyłane i zapisywane na serwerze. Serwer może jednocześnie obsługiwać wiele kursów.

Obecnie Young Digital Poland oferuje trzy gotowe kursy do systemu NetPlus+: EuroPlus+ Reward - interaktywny kurs języka angielskiego, EuroPlus+ Sprachkurs Deutsch - kurs niemieckiego i EuroPlus+ Business English - kurs języka biznesu. Ich ceny zależą od liczby licencji.

Więcej informacji: www.ydp.com.pl


Zobacz również