Szlaban na porno

Internet do najbardziej demokratyczne z mediów, oferujące każdemu użytkownikowi dostęp do swoich zasobów na równych prawach. To największa zaleta Sieci, będąca jednocześnie jej poważną wadą - dzieci i młodzież dzięki szkolnym pracowniom komputerowym i kafejkom internetowym uzyskują bowiem dostęp do treści, do których dostępu mieć nie powinny. Tymczasem do skutecznego filtrowania treści internetowych nie jest nawet wymagane użycie specjalistycznego oprogramowania. Z wprowadzeniem blokady dostępu do stron z twardą pornografią czy obrazami przemocy może poradzić sobie nawet użytkownik z pobieżną wiedzą informatyczną i podstawową znajomością systemu operacyjnego.

Szlaban na porno
W dzisiejszych czasach dzieci i nastolatki dysponują większą wiedzą informatyczną i doświadczeniem w posługiwaniu się komputerem i Internetem, niż ich rodzice. Wystarcza systematyczne kasowanie historii odwiedzanych stron, usuwanie "ciasteczek" i odznaczenie opcji Autouzupełniania w opcjach internetowych przeglądarki, aby rodzice nigdy nie dowiedzieli się, jakie strony odwiedzają ich latorośle. Podobnie sytuacja wygląda w szkołach, gdzie w czasie lekcji informatyki jeden nauczyciel nie ma fizycznej możliwości kontroli, co jest wyświetlane na kilkunastu bądź kilkudziesięciu monitorach, a uczniowie do perfekcji opanowali posługiwanie się skrótem klawiszowym [Alt]+[Tab].

W dołączonej do tekstu tabeli zamieściliśmy wybór aplikacji blokujących niepożądaną zawartość stron WWW. Poniżej zaś przedstawiamy alterantywny sposób na utrudnienie małoletnim dostępu do nieodpowiednich materiałów.

Przekierowywanie adresów

Na dysku komputera w lokalizacji

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

znajduje się plik hosts który mapuje adresy IP na nazwy komputerów. Można go otworzyć w Notatniku Windows. Jeżeli znamy adres strony z niedozwolonymi materiałami oraz odpowiadający mu adres IP, można wymusić na przeglądarce przekierowanie do innej (wcześniej ustawionej) strony po wpisaniu wskazanego adresu.

Przykładowo, jeśli adres strony, którą chcemy zablokować to:

www.xxx.pl

a zamierzamy ustawić przekierowanie np. do strony PC World, w pliku hosts należy podać IP strony www.pcworld.pl oraz wpisać adres blokowanej strony

194.69.207.146 xxx.pl

194.69.207.146 www.xxx.pl

Można oczywiście podać przekierowanie do innego adresu IP - można go uzyskać otwierając Wiersz poleceń Windows (menu Start | Uruchom | cmd) i wpisując polecenie

ping adres_strony