Sztuczki i chwyty w Windows

Personalizowanie pulpitu Windows, uzyskiwanie szybszego dostępu do plików i narzędzi oraz krótkie porady przydające się w codziennej pracy z systemem Windows - oto główne tematy niniejszego materiału w wakacyjnym wydaniu "Plusa".


Personalizowanie pulpitu Windows, uzyskiwanie szybszego dostępu do plików i narzędzi oraz krótkie porady przydające się w codziennej pracy z systemem Windows - oto główne tematy niniejszego materiału w wakacyjnym wydaniu "Plusa".

Jak umieścić dowolny napis lub bieżącą datę obok zegara na pasku zadań? Jak zmieniać format daty i czasu? Jak szybko kopiować, przemieszczać i usuwać pliki bez uruchamiania Eksploratora? Co robić, gdy przyciski na pasku zadań są tak wąskie, że nie mieszczą tytułów aplikacji? Jak zaznaczać wiele plików? Jak zapobiec omyłkowemu naciskaniu klawisza [Caps Lock] podczas wpisywania tekstu? I wreszcie: jak przenieść schematy kolorów do innego komputera? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz po przeczytaniu poniższego artykułu. Większość porad dotyczy bezpośrednio pracy w systemie Windows. Obok nich zamieszczamy dwie sztuczki do popularnego edytora tekstowego Microsoft Word i jedną do programu graficznego Paint Shop Pro 6. Omówimy w nich ułatwienia przy zapisywaniu dokumentów tekstowych i opiszemy,

Sztuczki i chwyty w Windows

Oto przykładowy wygląd zasobnika systemowego z dowolnym napisem obok zegara (punkt NAPISY OBOK ZEGARA).

jak tworzyć ozdobne napisy, przydatne m. in. przy tworzeniu własnej strony internetowej.

Napisy obok zegara

95/NT+IE5, 98,2000

Entuzjastów personalizowania pulpitu na pewno ucieszy możliwość umieszczania napisów obok zegara, który znajduje się w zasobniku systemowym z prawej strony paska zadań. Warunkiem działania tej nieudokumentowanej sztuczki jest 24 - godzinny zapis daty, który jest domyślnie uaktywniany podczas instalowania polskich wersji systemu Windows.

Sztuczki i chwyty w Windows

A tak wygląda zasobnik, gdy obok zegara figuruje data (punkt ZEGAR Z DATĄ).

Otwórz Edytor rejestru (menu Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Edytor rejestru) i przejdź do klucza "Hkey_Current_User\Control Panel\International". Kliknij dwukrotnie wartość ciągu "sTimeFormat" i zmień dane z "HH:mm:ss" na "HH:mm:ss tt". W ten sposób zarezerwujesz trochę miejsca w zasobniku systemowym. Następnie utwórz dwie wartości ciągu, "s1159" i "s2359", wpisując żądany tekst w wierszu Dane. Zostanie wyświetlony z prawej strony zegara.

Zegar z datą

95/NT+IE5, 98,2000

W podobny sposób można zlecić systemowi wyświetlanie daty obok zegara w zasobniku systemowym - jeżeli nie wystarcza Ci, że pojawia się w żółtej etykiecie, gdy wskażesz zegar kursorem myszy. Otwórz edytor tekstowy i wpisz następujące polecenia:

DIM Data

Data = Date

set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")

WSHShell.RegWrite "HKCU\Control Panel\International\sTimeFormat", "HH:mm:ss tt"

WSHShell.RegWrite "HKCU\Control Panel\International\s1159", Date

WSHShell.RegWrite "HKCU\Control Panel\International\s2359", Date

Sztuczki i chwyty w Windows

Datę obok zegara można umieścić za pomocą pliku DATA.VBS (punkt ZEGAR Z DATĄ).

Następnie zapisz plik pod nazwą DATA.VBS i przywołaj go dwukrotnym kliknięciem. Skrypt zapisuje bieżącą datę w Rejestrze. Jeżeli korzystasz z Windows NT 4 lub Windows 2000, możesz uruchamiać go według harmonogramu zadań. Jeśli przywołasz Zaplanowane zadania i włączysz wykonywanie skryptu o godzinie 0:00, data będzie aktualizowana na bieżąco.

Windows 95/98 przejmuje datę w momencie uruchamiania systemu i nie aktualizuje jej w trakcie sesji. Zainstaluj skrypt tak, żeby był przywoływany przed uruchomieniem Eksploratora. Skopiuj go w tym celu do katalogu \WINDOWS. Otwórz Edytor rejestru, przejdź do klucza "Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices" i załóż nową wartość ciągu "Data". Kliknij ją dwukrotnie i wpisz następujący wiersz:

c:\windows\wscript.exe

c:\windows\data.vbs

Jeżeli Windows jest zainstalowany w innym katalogu lub na innym dysku, musisz odpowiednio zmodyfikować podaną ścieżkę. Jeżeli założyłeś w Windows 95/98 profile użytkownika, konieczne jest zmodyfikowanie skryptu. Wczytaj go w edytorze tekstowym, po czym zamień wszystkie łańcuchy tekstowe "Hkey_Current_User" na "Hkey_Users\<nazwa_użytkownika>". Zamiast zmiennej <nazwa_użytkownika> wpisz nazwę, pod którą logujesz się w systemie.

Skrypt zmienia format wyświetlania godzin i minut. Działa dopiero od kolejnego uruchomienia Eksploratora, więc datę ujrzysz dopiero przy kolejnym logowaniu - niezależnie od wersji systemu operacyjnego, w której pracujesz.