Sztuczki i kruczki administratora


Rezerwacja zasobów

Na szerokość pasma w sieciach lokalnych wpływa wiele czynników. Zarządzający siecią mogą decydować o priorytetach lub segmentacji ruchu, niekiedy trzeba jednak zapewnić stałą przepustowość określonej usłudze lub aplikacji.

W takich przypadkach należy zastosować statyczną lub dynamiczną rezerwację zasobów. Dostarczanie informacji w postaci plików nie wymaga zapewnienia określonej szybkości, ale pewna grupa aplikacji wymaga stałej jakości połączenia. Na przykład obrazu lub dźwięku nie można przesyłać za wolno, gdyż stracą czytelność. Statyczna rezerwacja zasobów pozwala na wydzielenie części pasma (w bitach na sekundę) do ruchu określonego rodzaju. Można zarezerwować ruch związany z danym protokołem, użytkownikiem lub aplikacją. Dynamiczna rezerwacja zasobów wiąże się z wykorzystaniem protokołu RVSP (Resource ReSerVation Protocol). Uzyskanie rezerwacji zasobu w sposób dynamiczny jest o wiele bardziej skomplikowane niż rezerwacja statyczna.

Sztuczki i kruczki administratora

Balansowanie obciążenia sieci pozwala równomiernie rozłożć ruch na kilka kart sieciowych w serwerze.

RVSP operuje w warstwie transportowej, czyli wyżej niż IP. Aby przesłać dane z wykorzystaniem dynamicznej rezerwacji zasobów, trzeba przygotować do tego wszystkie elementy fizycznie wchodzące w skład mechanizmu sieciowego. Zarówno nadawca, jaki i odbiorca znają wymagania związane z zapewnieniem żądanej jakości transmisji. Niestety, pomiędzy nimi znajdują się jeszcze wszystkie urządzenia aktywne - switche, routery itp. Właśnie protokół RSVP informuje je o pożądanych parametrach transmisji. Pakiety RSVP wysyłane są przed rozpoczęciem właściwej transmisji danych. Informują one elementy pośrednie, takie jak routery, o wymaganiach, które musi spełniać transmisja. Urządzenia przekazujące dane odkładają na określony czas część zleconych im zadań, żeby zapewnić wymaganą przepustowość.

Agregowanie portów

Sieć komputerowa to krwioobieg każdego przedsiębiorstwa, a serwer jest sercem. Zapewnienie danym odpowiednio szybkiej trasy do niego to rzecz najważniejsza. Co powinien zrobić administrator, gdy łącza okazują się za ciasne, a budżet na sprzęt został już prawie całkowicie wykorzystany? Komunikację między przełącznikami daje się usprawnić w prosty sposób, na przykład dzięki agregacji portów. Technika ta polega na tworzeniu wydajnych tras szkieletowych przez spojenie kilku łączy w jedno.

Mając zapasowy, niewykorzystany kabel oraz wolne porty na przełącznikach, można zbudować drugie równoległe połączenie. Oba urządzenia po odpowiednim skonfigurowaniu będą je traktowały jak jedno szerokopasmowe łącze. Osiągnie się w ten stosunkowo łatwy sposób co najmniej podwojenie przepustowości w najbardziej obciążonym miejscu sieci.

Dobrze mieć zapas

W wielu dziedzinach biznesu nie można sobie pozwolić na awarię. Dla banków, poczty bądź firm transportowych każda chwila przestoju sieci komputerowej oznacza katastrofę. Nadmiarowe połączenia między urządzeniami w sieci zwiększają odporność systemu na błędy i uszkodzenia. Rozwiązanie to polega na zdefiniowaniu pary połączeń między urządzeniami, w której jedno połączenie jest aktywne, a drugie uaktywnia się w momencie awarii pierwszego. Awaria jest wykrywana błyskawicznie, gdy tylko połączenie fizyczne zostanie zerwane, co pozwala na bardzo szybkie, niezauważalne dla użytkowników sieci przełączenie urządzenia na połączenie awaryjne.

Zarządzanie, jakie to łatwe!

Natychmiastowa zmiana parametrów pracy urządzeń obsługujących sieć musi być możliwa i łatwa do przeprowadzenia. Do wprowadzenia zmian konfiguracji niezbędne są administratorowi szybkie i nieskomplikowane narzędzia. 3Com zadbał o to, żeby kluczowe dla sieci produkty były łatwo zarządzalne.

Produktami sieciowymi można zarządzać na kilka sposobów. Podczas zmiany parametrów najczęściej stosuje się standardowe konfigurowanie urządzeń przy użyciu połączenia przez port szeregowy. Ma ono wiele zalet i tyle samo wad. Największym problemem jest mała czytelność przeprowadzanych czynności. Analiza już wprowadzonych ustawień może być, zwłaszcza dla początkujących, trochę uciążliwa.

W związku z tym wprowadzono dwa inne sposoby dokonywania zmian w bardziej zaawansowanych urządzeniach. Pierwszy to wykorzystanie przeglądarki internetowej. Użytkownik, podłączając się do urządzenia za pomocą Internet Explorera lub Netscape'a, otrzymuje czytelny, łatwy w obsłudze interfejs. Dzięki temu rozwiązaniu można przeprowadzać niezbędne modyfikacje bezpośrednio, przez sieć lokalną, a nawet przez modem. Drugi sposób to użycie programu Transcend, który maksymalnie upraszcza wszystkie zadania administracyjne Jest bezpłatny i można go pobrać z witryny firmy 3Com. Więcej na jego temat piszemy w ostatnim artykule tego suplementu.