Sztuka klonowania

Drive Copy 4.0 służy do tworzenia kopii partycji lub całego dysku na oddzielnym nośniku danych.

Drive Copy 4.0 służy do tworzenia kopii partycji lub całego dysku na oddzielnym nośniku danych.

Narzędzie obsługuje bardzo dużo systemów operacyjnych. Działa w systemach Windows 95/98/Me, NT 4 i 2000, a także w środowiskach Linux, OS/2 i DOS. Ze względu na dużą łatwość obsługi program może być używany nawet przez mało zaawansowanych użytkowników. Tworzenie kopii dysków nie wymaga fachowej wiedzy. Przejrzysta instrukcja obsługi opisuje sposób wykonywania wszystkich operacji, które oferuje program. Zastrzeżenia można mieć do ilustracji, które są po części mylące. Niezbyt udana okazała się karta szybkiego startu. Producent radzi w niej skonfigurować nowy dysk (który ma pełnić funkcję dysku docelowego) jako napęd podrzędny. Po skopiowaniu partycji lub dysku użytkownik ma wymontować dysk i dopiero wtedy może zainstalować go jako napęd nadrzędny. Nie jest to konieczne, ponieważ Drive Copy akceptuje jako dysk źródłowy zarówno napędy nadrzędne (master), jak i podrzędne (slave). Możliwe jest nawet kopiowanie z pierwszego napędu nadrzędnego na drugi napęd nadrzędny. Nie udało się nam uruchomić dokumentacji online, która znajduje się na dołączonym krążku. Na płycie nie znaleźliśmy informacji o ustawieniach zworek (są dostępne pod adresem www.thetechpage.com). Kopiowanie przebiegało szybko, jednak nie uzyskaliśmy obiecywanej przepustowości rzędu 300 MB/min. Drive Copy odmówił kopiowania dysku, którego partycje zostały uprzednio zmodyfikowane programem Partition Magic.

Informacje: SoftPoint

tel. (22) 6358003

www.softpoint.com.pl

Cena: 61 USD